Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FISKALNA POLITIKA

Fiskalna politika je politika države, ki predstavlja sistem ukrepov, s katerimi vlada vpliva na javne prihodke in izdatke ter na ta način uresničuje dolgoročne in kratkoročne ekonomske cilje. Država poskuša (preko izvajanja restriktivne ali ekspanzivne fiskalne politike) kontrolirati in vplivati na ekonomske razmere v državi (brezposelnost, gospodarska rast, inflacija idr.) Usmeritve ekonomske in fiskalne politike Republike Slovenije so določene v Nacionalnem reformnem programu in v Programu stabilnosti.

V obdobju 2016-2017 bo potrebno kljub izboljšanju makroekonomskih neravnovesij zasledovati cilj trajnega okrevanja in nadaljevati z izvajanjem reformnih ukrepov. Pogoji za gospodarsko rast bodo zagotovljeni z izboljšanjem dejavnikov konkurenčnosti in dvigom produktivnosti gospodarstva ter stopnje zaposlenosti. Demografske projekcije in z njimi povezani izzivi predstavljalo ključen element nadaljnjega razvoja in dolgoročne javnofinančne vzdržnosti, ki je primaren cilj fiskalne politike.

Vlada Republike Slovenje vztraja na začrtani poti k izravnanem strukturnem saldu sektorja država. Doseganje scenarija v srednjeročnem obdobju je predvideno s prepletanjem spodbujanja naložb in ukrepi za večjo konkurenčnost, strukturnimi reformami ter fiskalno odgovornostjo. Skladno s strategijo vlade na fiskalnem področju in sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu se bo postopno odpravilo javnofinančni primanjkljaj. V okviru fiskalne strategije bo Slovenja sledila tudi cilju postopnega zmanjševanja dolga sektorja država, ki bo na srednji rok mogoč z uporabo prihodkov iz naslova privatizacije za zniževanje dolga, izboljšanjem kreditne ocene Republike Slovenije, izvajanjem financiranja državnega proračuna pod ugodnejšimi pogoji ter učinkovitim upravljanjem dolga.