Skoči na vsebino

EKONOMSKO UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE

Naslov:Sektor za javno finančne analize in koordinacijo ekonomske politike
Beethovnova 11
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6461
Telefaks: 01/369 6598
Vodja: dr. Katja Lautar

Predstavitev

Sektor za javnofinančne analize in koordinacijo ekonomske politike je organizacijska enota Direktorata za proračun, ki izvaja naloge na področju javnofinančnih analiz, fiskalne politike, metodologij in bilanc javnega financiranja ter naloge na področju ekonomskega upravljanja in načrtovanja. Sektor pri analiziranju in napovedovanju javnofinančnih gibanj v Sloveniji ter pri koordiniranju metodološkega dela na področju javnih financ sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami (IMF, Evropska komisija, OECD, EUROSTAT, tuje rating agencije idr.).

Glavna področja dela

 • sodelovanje pri pripravi vsakoletnih izhodišč makroekonomske in javnofinančne politike za naslednji dve proračunski leti;
 • priprava srednjeročnih fiskalnih okvirov (Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država);
 • priprava letnih napovedi prihodkov državnega proračuna in dinamiziranih ocen mesečnih projekcij prihodkov za izdelavo proračuna;
 • sodelovanje pri pripravi državnega proračuna in Proračunskega memoranduma;
 • sodelovanje pri pripravi polletnega poročila o izvrševanju državnega proračuna v tekočem letu in razlogov za morebitna večja odstopanja od napovedi pri posamezni kategoriji;
 • priprava vsakoletnega Programa stabilnosti in Osnutka proračunskega načrta (angl. DBP);
 • priprava Nacionalnega reformnega programa;
 • spremljanje, priprava in usklajevanje procesov vezanih na uresničevanje strategije EU2020;
 • spremljanje, priprava in usklajevanje procesov vezanih na izvajanje Evropskega semestra in postopkov ekonomskega upravljanja EU v okviru Pogodbe za stabilnost in rast.
 • spremljanje in analiziranje javnofinančnih tokov in ciljev glede na zaveze in zahteve ekonomskega upravljanja EU na področju fiskalne politike (preračun srednjeročnega javnofinančnega cilja – angl. MTO);
 • priprava Poročil o primanjkljaju in dolgu države (EDP poročila);
 • spremljanje/izvajanje zakonskih podlag na področju javnih financ (ZJF, ZFisP);