Skoči na vsebino

REFERENČNE OBRESTNE MERE

 

Sporočilo Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (2008/C 14/02)

 

 

Pripomoček za izračun ROM

 

 • 27.12.2017: S 1. januarjem 2018 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,18% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 24.7.2017: S 1. avgustom 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,13% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 24.4.2017: S 1. majem 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,10% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 22.2.2017: S 1. marcem 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,08% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 22.12.2016: S 1. januarjem 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,07% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 25.10.2016: Z dne 1.11.2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,05% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 22.9.2016: Z dne 1.10.2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,04% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 19.5.2016: S 1. junijem 2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tokrat prvič negativna in bo -0,01% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk).Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.
 • 20.4.2016: S 1. majem 2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Le-ta bo 1,01% (izhodiščna obrestna mera 0,01% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 24.3.2016: S 1. aprilom 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in sicer 1,03% (izhodiščna obrestna mera 0,03% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 23.2.2016: S 1. marcem 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in sicer 1,06% (izhodiščna obrestna mera 0,06% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 25.1.2016: S 1. februarjem 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči. Le-ta bo 1,09% (izhodiščna obrestna mera 0,09% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 11.12.2015: S 1. januarjem 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči: 1,12% (izhodiščna obrestna mera 0,12% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 27.7.2015: S 1. avgustom 2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči: 1,17% (izhodiščna obrestna mera 0,17% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 26.5.2015: Z dnem 1.6.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči: 1,22% (izhodiščna obrestna mera 0,22% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 30.4.2015: S 1.5.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči:  1,26% (izhodiščna obrestna mera 0,26% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 1.4.2015: Popravek referenčne obrestne mere. Evropska komisija je poslala obvestilo vsem državam članicam, da se kljub njihovemu predhodnemu obvestilu, referenčna obrestna mera s 1.4.2015 ne spreminja, ampak ostaja 1,34%.
 • 17.3.2015: S 1.4.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči:  1,28% (izhodiščna obrestna mera 0,28% + 100 bazičnih točk). Več o tem.
 • 12.12.2014: S 1.1.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči: 1,34%. Več o tem.
 • 16.10.2014: Od 1.11.2014 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči:  1,44% (izhodiščna obrestna mera 0,44% + 100 bazičnih točk).
 • 28.2.2014: Od 1.3.2014 dalje velja nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in znaša 1,53% (k izhodiščni obrestni meri, ki znaša 0,53% se prišteje 100 bazičnih točk, v kolikor ne upoštevate tabele na strani 8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj, 2008/C 14/02) v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 (UL L 140, 30.4.2004, str.1) in obvestilom Komisije o metodi določanja referenčnih/diskontnih mer (UL C 273, 9.9.1997, str 3). Vse predhodne objave referenčnih obrestnih mer.
 • 5.7.2012: popravek objavljenih obrestnih mer za vračilo državne pomoči za obdobje od 14.4.2008 do 30.junija 2008.