Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIGLASITVE

POSTOPKI POŠILJANJA PODATKOV O VSEBINI POMOČI - PRIGLAŠEVANJE

Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev Ul RS, št. 56/98) opredeljene v sektorju država ter dodeljujejo državne pomoči, morajo posredovati ministrstvu podatke o vsebini državnih pomoči v skladu z določbami iz zakona. Vsebino posamezne državne pomoči pripravi upravljavec državne pomoči in jo posreduje ministrstvu. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječe državne pomoči ter za dodelitev pomoči po pravilu "de minimis "in pomoči, ki sodijo med skupinske izjeme.

Postopek posredovanja podatkov o vsebini pomoči – priglašanje poteka v dveh fazah. Upravljalci pomoči (intitucionalne enote) posredujejo sektorju podatke o vsebini predvidene pomoči na obrazcih.

V primeru:

  • da gre za de - minimis oz. pomoči na podlagi skupinskih izjem, Ministrstvo za finance poda mnenje o pomoči,
  • da ne gre za državno pomoč, prav tako Ministrstvo za finance,
  • da je potrebna priglasitev Evropski Komisiji, Ministrstvo za finance posreduje vsebino Evropski komisiji - druga faza,
  • da gre za nedovoljeno pomoč, ugotovljeno s strani Ministrstva za finance, se predlagatelja obvesti o neusklajenosti in predlaga dopolnitev oz. opustitev.

OBRAZCI ZA PRIGLAŠANJE

   1. DE MINIMIS:

 

   2. SKUPINSKE IZJEME:

    

 

   3. DRŽAVNE POMOČI:

       Povezave na uredbe komisije, ki določajo pravila in obrazce za priglasitev državnih pomoči:

   

 

   4. STORITVE SPLOŠNEGA GOSPODARSKEGA POMENA (SSGP):