Skoči na vsebino

POMOČI ČEZ 500.000 EUR

Odobrene / že izplačane - čistopis na dan 12.4.2019

 F203 Seznam prejemnikov PRS, ki so prejeli več kot 500.000 EUR individualne državne pomoči (dodeljene po 1.7.2016) -  ODOBRENO IN IZPLAČANO, objava skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah in smernicah za posamezne kategorije
 Matična številkaPopolno imeVelikost RSStatistična regija PRSČrkaDejavnost SKD 2. nivo IDDejavnost SKD 2. nivoInstrumentKategorijaNamenPravni aktDatum odobritve letoDatum odobritveBruto znesekZnesekPriglasiteljMatična številka priglasitve SIMatična številka priglasitve ECNaziv
11626914000UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETAMajhne enoteOSREDNJESLOVENSKAP85.422Visokošolsko izobraževanjeDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/118 - sklep ministra20167.7.2016524.382,00524.382,00MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
21732811000Lek farmacevtska družba d.d.Velike enoteOSREDNJESLOVENSKAC21.200Proizvodnja farmacevtskih preparatovDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/115 - sklep ministra7.7.2016738.206,06738.206,06MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
32010593000E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.Velike enoteGORIŠKAD35.140Trgovanje z električno energijoDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (soproizvodnja)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)11.11.2016801.007,71801.007,71MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
42125188000L-TEK elektronika d.o.o.Srednje enoteJUGOVZHODNA SLOVENIJAC26.110Proizvodnja elektronskih komponentDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/116 - sklep ministra7.7.2016532.356,57532.356,57MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
52351293000XAL SVETILA, proizvodnja d.o.o.Srednje enotePOMURSKAC27.400Pro. naprav in opreme za razsvetljavoDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba5.7.2016800.000,00800.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
63950000000INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.Majhne enoteNOTRANJSKO-KRAŠKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/119 - sklep ministra7.7.2016614.460,00614.460,00MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
73962237000NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.Majhne enoteGORENJSKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/114 - sklep ministra7.7.2016539.136,57539.136,57MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
83963039000SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.Majhne enoteGORIŠKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/114 - sklep ministra7.7.20161.237.548,001.237.548,00MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
95034558000KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.Velike enoteGORIŠKAM70.100Dejavnost uprav podjetijDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/113 - sklep ministra7.7.2016523.305,25523.305,25MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
105042437000UNIOR Kovaška industrija d.d.Velike enoteSAVINJSKAC25.500Kovanje, stiskanje, valjanje kovinUgodna posojilaRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložb07-04235/166.12.20162.950.000,00590.816,60SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaBE01-5665493-2014SA.40865, SA.42518, SA.44408, SA.49348Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov
115048869000Frutarom Etol Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o.Velike enoteSAVINJSKAC20.530Proizvodnja eteričnih oljDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/118 - sklep ministra7.7.2016526.176,31526.176,31MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
125051592000Kemijski inštitutMajhne enoteOSREDNJESLOVENSKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/117 - sklep ministra7.7.2016615.233,06615.233,06MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
135051622000Inštitut za kovinske materiale in tehnologijeMajhne enoteOSREDNJESLOVENSKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/121 - sklep ministra7.7.2016970.859,64970.859,64MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
145072182000SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.Srednje enotePOMURSKAB08.120Pridobivanje gramoza, peska, glineDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba5.7.2016737.161,14737.161,14MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
155163676000Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.Velike enoteSAVINJSKAC27.510Proiz.električnih gospodinjskih napravDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/119 - sklep ministra7.7.20161.129.050,001.129.050,00MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
165391814000ŽITO prehrambena industrija, d.o.o.Velike enoteOSREDNJESLOVENSKAC10.710Proizv. kruha, svež. peciva in slaščicDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/118 - sklep ministra7.7.2016541.895,43541.895,43MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
175471176000MOBITEX, proizvodnja in storitve d.o.o.Majhne enotePOMURSKAC25.110Pro. kovin. konstrukcij in njihovih delovDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba5.7.2016778.095,00778.095,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
185668735000ECOM RUŠE- inženiring, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.Srednje enotePODRAVSKAC28.990Proizv. strojev za dr. posebne nameneDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. C2130-16Z99930825.11.2016893.826,83893.826,83MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
195866324000ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJEMajhne enoteOSREDNJESLOVENSKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/116 - sklep ministra7.7.2016585.750,00585.750,00MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
205926475000ELRAD INTERNATIONAL razvoj in proizvodnja elektronskih naprav d.o.o.Velike enotePOMURSKAC26.400Proizv. elektron. naprav za široko raboDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbpogodba4.7.2016572.611,27572.611,27MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
216005756000RAZVOJNI CENTER JESENICE, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o.Majhne enoteGORENJSKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeIndustrijske raziskave5441-1/2016/121 - sklep ministra7.7.2016533.760,00533.760,00MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTBE01-2399300-2016SA.44404Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020
226064256000BIRINGSOL 1, oskrba z energijo, investicije in storitve, d.o.o.Mikro enoteOSREDNJESLOVENSKAD35.119Druga proizvodnja električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)27.12.2016724.036,14724.036,14MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
236864279000smartMELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov d.o.o.Mikro enoteJUGOVZHODNA SLOVENIJAC13.950Proizv.netkanih tekst.in izd.,raz.oblačilDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. C2130-16Z99930725.11.20161.500.000,001.500.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
247177330000STERIS AST, storitve v zdravstvu, d.o.o.Mikro enoteOSREDNJESLOVENSKAN81.220Dr. čiščenje stavb, ind. napr. in opremeDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. TNI 16/17-2/2016 o sofinanciranju dela upravičenih stroškov13.10.2016988.480,00988.480,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč
251316966000AS AN, Proizvodnja, razvoj, trgovina in storitve, d.o.o.Majhne enoteOSREDNJESLOVENSKAG47.110Trg.na drob. v nespec. prodajal.; živilaDotacijeRaziskave in razvoj ter inovacijeEksperimentalni razvojSME 2/17-1/201720174.12.2017517.769,45517.769,45MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2015SA.42371, SA.45450Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - RRI
261732811000Lek farmacevtska družba d.d.Velike enoteOSREDNJESLOVENSKAC21.200Proizvodnja farmacevtskih preparatovDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št.: Lek-2017-534310-MP o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt ?Začetna investicija modernizacije proizvodnje Prevalje?30.11.20171.500.000,001.500.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč
272010810000odelo Slovenija, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje avtomobilskih delov, d.o.o.Velike enoteSAVINJSKAC29.320Pro.drugih delov in opreme za mot. vozilaDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. odelo-2017-534310-ZSRR-2 o dodelitvi regionalne državne pomoči podjetju odelo Slovenija d.o.o. za projekt ?Proizvodnja luči nove generacije?faza V/2017?24.10.2017750.000,00750.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
282148358000EKOEN d.o.o., družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke energijeMikro enoteSAVINJSKAD35.300Oskrba s paro in vročo vodoDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenjeSklep št.: 360-38/2016/3827.3.2017735.746,70735.746,70MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
293571343000ENERGETIKA DOLENC, Podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d.o.o.Mikro enoteNOTRANJSKO-KRAŠKAD35.300Oskrba s paro in vročo vodoDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenjeSklep o dodelitvi sredstev št. 360-38/2016/3927.3.2017563.571,07563.571,07MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
303728722000LABEKS SKUPINA, proizvodnja električne energije, d.o.o.Mikro enoteZASAVSKAD35.119Druga proizvodnja električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenjeSklep št.: 360-38/2016/4027.3.20174.138.432,634.138.432,63MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
313962512000SOLPRO, investiranje in svetovanje, vzdrževanje sončnih elektrarn, d.o.o.Mikro enoteSAVINJSKAD35.140Trgovanje z električno energijoDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)11.4.2017514.291,26514.291,26MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
325040868000TALUM Tovarna aluminija d.d. KidričevoVelike enotePODRAVSKAC24.420Proizvodnja aluminijaDavčne oprostitve, izjeme in olajšaveVarstvo okoljaZnižanje okoljskih davkovUredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16); Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15 in 76/17)22.3.20177.153.920,127.153.920,12MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-2399270-2015SA.41998 2015/NA podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo
335185726000ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.Velike enoteOSREDNJESLOVENSKAC27.120Pro. naprav za distrib. in krmilj. elekt.DotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. C2130-17Z98920010.10.2017530.413,50530.413,50MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
345227992000ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Velike enoteOSREDNJESLOVENSKAD35.130Distribucija električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko infrastrukturoSklep št.: 4301-2/2017/415.10.2017855.969,84855.969,84MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
355229839000ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Velike enoteGORIŠKAD35.130Distribucija električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko infrastrukturoSklep št.: 4301-2/2017/395.10.2017554.363,67554.363,67MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
365231698000ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Velike enotePODRAVSKAD35.130Distribucija električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko infrastrukturoSklep št.: 4301-2/2017/405.10.2017835.588,97835.588,97MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
375337151000GEBERIT proizvodnja, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.Srednje enotePODRAVSKAC22.290Proizv. drugih izdel. iz plastičnih masDavčne oprostitve, izjeme in olajšaveRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbObračun DDPO31.3.2017988.207,29539.433,07MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
385500494000AERODROM PORTOROŽ, d.o.o.Majhne enoteOBALNO-KRAŠKAH52.230Spremlj. storitv. dej. v zračn. prometuDotacijeTransport zračniLetališča, pomoč za tekoče poslovanjeUredba o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (Uradni list RS št. 68/17)18.12.2017688.171,50688.171,50MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2017SA.49934Pomoč za tekoče poslovanje letališčem državnega pomena
395691087000GKN DRIVELINE SLOVENIJA, Proizvodnja avtomobilskih transmisij in avto delov, d.o.o.Velike enoteSAVINJSKAC28.150Pro.ležajev, zobnik za mehan.prenos energDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. GKN-2017-534310-AV o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt "Linija za izdelavo homokinetičnih zglobov in montažo polgredi za nova kupca Mercedes, Volvo"16.3.2017560.000,00560.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč
405773385000RIKO EKOS industrija ekoloških strojev, d.o.o.Majhne enoteJUGOVZHODNA SLOVENIJAC28.990Proizv. strojev za dr. posebne nameneDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. C2130-17Z98920229.9.2017623.124,00623.124,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
416449433000BIO-ELEKT družba za pridobivanje električne energije d.o.o.Majhne enoteOSREDNJESLOVENSKAM70.220Drugo podjetniško in poslovno svetovanjeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)3.4.20173.736.043,393.736.043,39MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
426468535000MODRA ENERGIJA, obnovljivi viri energije, d.o.o.Mikro enotePODRAVSKAD35.119Druga proizvodnja električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (soproizvodnja)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)7.3.2017655.614,42655.614,42MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
436928447000GEA NOVA, proizvodnja električne energije, storitvene in trgovske dejavnosti d.o.o.Majhne enotePODRAVSKAD35.119Druga proizvodnja električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)4.4.2017605.311,99605.311,99MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
446997988000Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p.Mikro enoteJUGOVZHODNA SLOVENIJAA02.400Storitve za gozdarstvoDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenjeSklep št.: 360-38/2016/3727.3.2017518.209,57518.209,57MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
457159641000MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d.o.o.Velike enoteOSREDNJESLOVENSKAC29.100Proizvodnja motornih vozilDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. C2130-17-090113 o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt "Izgradnja novega objekta za lakirnico avtomobilskih karoserij, vključno s podporno infrastrukturo"16.3.201712.609.080,0012.609.080,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč
467206933000YASKAWA Europe Robotics, razvoj in proizvodnja robotov, d.o.o.Velike enoteJUGOVZHODNA SLOVENIJAC28.990Proizv. strojev za dr. posebne nameneDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. Yaskawa 2017 534310 JS o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt Pametna tovarna za najsodobnejšo proizvodnjo robotov v Evropi16.3.20172.834.175,002.834.175,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč
471423258000KOVIS-LIVARNA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.Srednje enoteSAVINJSKAC24.510Litje železaDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPOGODBO št. KOVIS-LIVARNA-2018-953610-ZSRR-2 o dodelitvi regionalne državne pomoči podjetju KOVIS-LIVARNA d.o.o. za projekt ?Posodobitve livarne Kovis za razvoj novih produktov?20184.9.20181.250.000,001.250.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
481857088000OCEAN ORCHIDS trgovina in storitve d.o.o.Majhne enotePOMURSKAM72.190R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.DotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbC2130-18-09006829.5.20181.250.000,001.250.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
491970321000MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.Majhne enotePODRAVSKAD35.119Druga proizvodnja električne energijeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (soproizvodnja)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16); Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15 in 76/17)17.1.2018658.357,49658.357,49MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-2399270-2015SA.41998 2015/NA podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo
502106914000STARKOM, proizvodnja in trgovina d.o.o.Velike enotePODRAVSKAC29.320Pro.drugih delov in opreme za mot. vozilaDavčne oprostitve, izjeme in olajšaveRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbObračun DDPO27.3.20181.122.709,71904.559,28MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
512135426000PODKRIŽNIK, specialna strojna industrija, d.o.o.Srednje enoteSAVINJSKAC28.150Pro.ležajev, zobnik za mehan.prenos energUgodna posojilaRaziskave in razvoj ter inovacijeEksperimentalni razvoj07-04826/1819.9.20183.000.000,00502.429,29SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaBE02-5665493-2014SA.40763, SA.42369, SA.44719Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov, Raziskave in razvoj
525040868000TALUM Tovarna aluminija d.d. KidričevoVelike enotePODRAVSKAC24.420Proizvodnja aluminijaDavčne oprostitve, izjeme in olajšaveVarstvo okoljaZnižanje okoljskih davkovUredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16); Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15 in 76/17)29.3.20184.243.673,404.243.673,40MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-2399270-2015SA.41998 2015/NA podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo
535163676000Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.Velike enoteSAVINJSKAC27.510Proiz.električnih gospodinjskih napravUgodna posojilaRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložb07-04762/188.6.201815.000.000,004.198.509,28SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaBE01-5665493-2014SA.40865, SA.42518, SA.44408, SA.49348Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov
545293162000ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., KranjVelike enoteGORENJSKAC26.300Proizvodnja komunikacijskih napravUgodna posojilaRaziskave in razvoj ter inovacijeEksperimentalni razvoj07-04788/1827.9.201815.000.000,004.577.723,48SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaBE02-5665493-2014SA.40763, SA.42369, SA.44719Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov, Raziskave in razvoj
555295254000MEDICOP - specialna oprema d.o.o.Srednje enotePOMURSKAC32.500Pro. medic. instrum., naprav in pripomoč.DotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbC2130-18-09006929.5.2018900.000,00900.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE02-2399245-2014SA.40765, SA.50524Regionalna shema državnih pomoči
565405084000REVOZ podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov d.d.Velike enoteJUGOVZHODNA SLOVENIJAC29.100Proizvodnja motornih vozilDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPogodba št. C2130-18-090161 o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt "Izgradnja proizvodne linije za model BJA v Revozu"20.12.20184.451.460,004.451.460,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč
576449433000BIO-ELEKT družba za pridobivanje električne energije d.o.o.Majhne enoteOSREDNJESLOVENSKAM70.220Drugo podjetniško in poslovno svetovanjeDotacijeVarstvo okoljaPomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije)Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16)11.1.20181.191.204,331.191.204,33MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
583.8.20181.761.525,371.761.525,37MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije
598035440000Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.Mikro enoteGORIŠKAD35.300Oskrba s paro in vročo vodoDotacijeVarstvo okoljaPomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenjeSklep št.: 360-38/2017/8017.4.2018581.091,29581.091,29MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROBE01-2399270-2016SA.46207Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije
608035814000LONSTROFF medicinski elastomeri d.o.o.Mikro enoteOSREDNJESLOVENSKAC22.190Proizvodnja drugih izdelkov iz gumeDotacijeRegionalne pomočiNaložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi naložbPOGODBO št. C2130-18-09000818.4.2018910.000,00910.000,00MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOBE01-2399245-2014SA.40044, SA.44246Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč