Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLEDNOST DRŽAVNIH POMOČI

Centralna objava dodeljenih individualnih državnih pomoči nad 500.000 EUR v Republiki Sloveniji

 

 

Republika Slovenija je dolžna, skladno z 9. členom in Prilogo III »Uredbe Komisije o skupinskih izjemah, št. 651/2014 (GBER)« in »Sporočilom Komisije o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02)«, objaviti podatke o dodeljenih individualnih državnih pomočeh nad 500.000 EUR (v roku 6 mesecev po dodelitvi oz. 12 mesecev za davčne ugodnosti).Podatki o teh individualnih pomočeh morajo biti dostopni celotni javnosti in objavljeni na spletnih straneh.

 

Države članice morajo tako imeti ta sistem objavljanja vzpostavljen od 1. julija 2016, za individualne pomoči, dodeljene po tem presečnem datumu.

 

Glede na to, da imamo v Republiki Sloveniji vzpostavljen sistem poročanja in centralno bazo podatkov, nam le-ta zagotavlja izpolnjevanje teh zahtev objave. V nadaljevanju objavljamo pregled dodeljenih individualnih pomoči nad 500.000 EUR, ki so bile dodeljene po presečnem datumu 1. julij 2016.

 

Seznam prejemnikov PRS v Republiki Sloveniji, ki so prejeli več kot 500.000 EUR individualne državne pomoči (dodeljene po 1.7.2016):

 

- Odobrene / izplačane, čistopis na dan 22.8.2019

 

- Odobrene / neizplačane 

 

 

Evropska komisija, Generalni direktorat za konkurenco, pa je vzpostavila tudi posebno spletno stran, na kateri so vsem dostopne objave oz. pregled omenjenih individualnih  državnih pomoči nad 500.000 EUR pomoči po državah članicah:

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home.