Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSTALO

Ukrepi za odziv na ekonomsko in finančno krizo

 

Sporočilo Komisije – Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (Uradni list C 16/2, 22.1.2009)

 

Sporočilo komisije o spremembi začasnega okvira skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi

 

Reševanje in prestrukturiranje

Posebna sektorska pravila

 

Splošno

 • Sporočilo Komisije z dne 27. junij 2014 o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02)

 

Storitve javne radiodifuzije (Broadcasting)

 

Premogovništvo

 

Kinematografija in ostala audiovizualna dela

 

 • Sporočilo Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, 2013/C 332/01, objavljeno v UL C 332 /1, 15.11.2013.
 • Sporočilo Komisije o merilih za oceno državnih pomoči iz Sporočila Komisije o nekaterih pravnih vidikih v zvezi s kinematografskimi in drugimi avdiovizualnimi deli (sporočilo o kinematografiji) z dne 26. septembra 2001 (2009/C 31/01) (OJ C 031 , 07/02/2009 str. 0001 – 0001).
 • Sporočilo Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del: Sprejetje predlaganih ustreznih ukrepov s strani vseh držav članic v skladu s členom 108(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (2016/C 127/03), objavljeno v OJ C 127, 9.4.2016.

 

Letališča in letalski prevozniki

 

Poštne storitve

 

Ladjedelništvo

 

Storitve splošnega gospodarskega interesa

 • 22.12.2011 Evropska komisija sprejela nova pravila o storitvah splošnega gospodarskega pomena
 • Uredba komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 PDEU pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (OJ L 114, 26/4/2012, str. 8–13)
 • Pogosto zastavljenavprašanja (glej na koncu navodil komisije
 • Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (OJ L 318, 17.11.2006, str. 17 – 25)
 • Sporočilo Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena  (2012/C 8/02) (OJ C8, 11.01.2012, str. 4-14)
 • Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (2012/21/EU) (OJ L7, 11.01.2012, str. 3-10) 
 • Okvir Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011) (2012/C 8/03) (OJ C8, 11.01.2012, str. 15-22)

 

Posebni instrumenti pomoči

Državne garancije

Prodaja zemljišč s strani javnih oblasti

Zavarovanja izvoznih kreditov

 • Sporočilo Komisije državam članicam o spremembi sporočila v skladu s členom 93(1) Pogodbe ES o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe glede kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov (OJ C 325 , 22/12/2005 str. 22 – 23)

Neposredna obdavčitev ustvarjenega dohodka

 • Obvestilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za ukrepe, ki zadevajo neposredno obdavčitev ustvarjenega dohodka (98/C 384/03) (OJ C 384 , 10/12/1998 str. 3 – 9)

Referenčne obrestne mere in diskontne stopnje