Skoči na vsebino

HORIZONTALNA PRAVILA

Horizontalna pravila

Splošno

 

  • Sporočilo Komisije z dne 27. junij 2014 o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02)

Regionalne pomoči

Raziskave in razvoj ter inovacije

Varstvo okolja

Rizični kapital