Skoči na vsebino

DE MINIMIS PREDPISI

De minimis pomoči

"NOVA" Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24.12.2013, str. 1). Velja od 1.1.2014 dalje.