Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV STARIH PRAVIL

  • Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list L 214 , 09/08/2008 str. 0003 – 0047). Dodeljevanje pomoči na podlagi te uredbe se še lahko izvaja do 31.12.2014, a le na podlagi že obstoječih shem. 

  • Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (2006/C 194/02) (OJ C 194 , 18/08/2006 str. 0002 – 0021). Veljale do 30.6.2014.