Skoči na vsebino

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

20.10.2016:Sektor za spremljanje državnih pomoči je izdal dokument »Opredelitev velikosti podjetja z vidika pravil o državnih pomočeh«, ki vključuje odgovore na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo pri dajalcih državnih pomoči glede definiranja velikosti podjetja, v skladu s Prilogo 1 Uredbe 651/2014. Povezava na dokument.

 

 

19.7.2016: Evropska komisija je izdala Obvestilo Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju EU (2016/C 262/01). Obvestilo vsebuje dodatna pojasnila o temeljnih vprašanjih glede pojma državne pomoči, za lažjo, preglednejšo in bolj usklajeno uporabo tega pojma po vsej Uniji. Več o tem.

  

 

22.3.2016:Evropska komisija, Generalni direktorat za konkurenco, je objavila praktično navodilo s pogostimi vprašanji in odgovori na temo Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o skupinskih izjemah t.i. GBER. Navodilo sedaj pokriva vse člene te uredbe in je namenjeno seznanitvi dajalcev in upravičencev pomoči z določbami uredbe ter kot pomoč pri uporabi pravil v posameznih specifičnih primerih. Navodilo je v angleškem jeziku. Več o tem.