Skoči na vsebino

VELJAVNE DE MINIMIS POMOČI - LOKALNI NIVO

na dan 2.11.2017

Priglasitelj

Številka priglasitve

Naziv

Datum mnenja

Datum konca

Pravna podlaga

JS MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE

M001-5628849-2014

Finančne spodbude Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

2.12.2014

31.12.2020

Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu z dne 7.11.2014.Pravilnik za ocenjevanje, spremljanje in obvladovanje kreditnega tveganja z dne 27.9.2013.

M001-5628849-2015

Finančne spodbude Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijstvu za 2015-2020

29.10.2015

31.12.2020

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE ZA KMETIJSTVO V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2015 2020(PREDLOG) sklic na pravno podlago: PRAVILNIK ZA OCENJEVANJE, SPREMLJANJE IN OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (prečiščeno besedilu s popravki) št. 014-2/2013-8 z dne 27.9.2013

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o.

M001-5778336-2014

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s siršo okolico

8.8.2014

31.12.2018

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10.10.2013) Pogodba o izvajanju in financiranju Instrumenta 2: Spodbujanje mikro in malih podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere za komercialne kredite Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere, sklenjena med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) in MRA dne 16.7.2014 in predlog razpisa Prvi javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

MESTNA OBČINA CELJE, CELJE

M002-5880360-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Celje

22.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020.

M003-5880360-2015

Dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

3.12.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 76/15)

MESTNA OBČINA KOPER

M001-5874424-2014

Ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper

4.3.2014

31.12.2020

Pravilniku o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper

M001-5874424-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v MO Koper

2.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015-2020

MESTNA OBČINA KRANJ

M001-5874653-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Kranj

9.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015-2020

M002-5874653-2016

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016-2020

17.8.2016

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020

M003-5874653-2016_I

Spodbujanje razvoja starega dela mesta Kranj za obdobje 2017-2020

14.12.2016 čistopis 16.1.2017

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 - 2020.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

M001-5874025-2015

Ukrepi razvoja podeželja v MO Ljubljana 2015-2020

3.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020

MESTNA OBČINA MARIBOR

M001-5883369-2015_I

Shema spodbujanja podpornega okolja za podjetništvo v MO Maribor

30.4.2015 čistopis 14.9.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor

M001-5883369-2016

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor za programsko obdobje 2016 - 2020

18.4.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2020 (MUV, št. 5/16).

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

M001-5881773-2014

Spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

2.9.2014

31.12.2020

Odloku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-2020

M001-5881773-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v MO Nova Gorica

30.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova gorica

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

M001-5883288-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto

20.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015-2020

MESTNA OBČINA PTUJ

M001-5883598-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v MO Ptuj

23.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni Občini Ptuj

M002-5883598-2015

Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj

27.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 11/07 in 7/14 in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

M001-5883903-2015

Spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec

23.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 35/2010, 27/2012 in 9/2015).Vsakoletni Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.

M002-5883903-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec

21.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2015-2020

MESTNA OBČINA VELENJE

M001-5884268-2015

Spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje

26.1.2015

31.12.2020

Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje in osnutek sprememb in dopolnitev odloka (Uradni vestnik MO Velenje, št.2-2015)

M002-5884268-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Velenje

19.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA AJDOVŠČINA

M001-5879914-2015_I

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina

20.4.2015 čistopis 17.2.2016

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 34/15).Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 93/15) in Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 93/15)

M002-5879914-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ajdovščina

1.12.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA APAČE

M001-2215632-2015

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Apače.

11.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Apače za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA BELTINCI

M001-5883016-2015_I

Spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Beltinci

10.7.2015 čistopis 12.4.2016

31.12.2020

Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci (Ur.l. RS, št. 47/11, 43/12, 61/14 in 22/16)

M002-5883016-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Beltinci

8.10.2015

31.12.2020

predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

M001-1357450-2015

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za 2015-2020

13.10.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za programsko obdobje 2015 2020

OBČINA BLED

M001-5883539-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Bled

8.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini bled za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA BLOKE

M001-1358456-2015

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke

11.8.2015

31.12.2017

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke (Ur.l. RS, št. 15/13 in 19/15).

M001-1358456-2016

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke

18.1.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA BOHINJ

M001-5883415-2015

Dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj

28.4.2015

31.12.2020

(predlog) Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj

M002-5883415-2015

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020

1.10.2015

31.12.2020

Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA BOROVNICA

M001-5883393-2016

Dodeljevanje pomoči za spodbujanje in ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Borovnica

11.7.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva v občini Borovnica za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l.RS, št.24/2016 in 39/2016).

OBČINA BOVEC

M001-5881498-2015

Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma in spodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

9.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma in spodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

OBČINA BREŽICE

M001-5880173-2014

Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva

11.8.2014

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14

M001-5880173-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Brežice

18.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015-2020 v Občini Brežice

M002-5880173-2014

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice

3.9.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih conah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/14)

OBČINA CANKOVA

M001-1365789-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Cankova

15.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje 2015-2020

M001-1365789-2017

Dodeljevanje pomoči iz proračuna občine za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Cankova za leto 2017

16.3.2017

31.12.2017

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Cankova

OBČINA CERKNICA

M001-5880157-2014

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cerknica

1.9.2014

31.12.2020

Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega za področje malega gospodarstva v občine Cerknica

M001-5880157-2016

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica 2016-2020

29.3.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica za programsko obdobje 2016-2020

OBČINA CERKNO

M001-5880076-2014

Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Cerkno

13.8.2014

31.12.2020

Pravilnik Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Ur.l. RS, št. 79/03 in 84/11). Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva.

M002-5880076-2014

Pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno

22.9.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno in Predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno

OBČINA CERKVENJAK

M001-1332066-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Cerkvenjak

1.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkvenjak za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA CIRKULANE

M001-2242770-2014

Dodeljevanje sredstev za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Cirkulane

14.11.2014

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo 3 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010, 12/2011, 14/2014, 43/2014).

M002-2242770-2014

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane

12.12.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za obdobje 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin)

OBČINA DESTRNIK

M001-5882966-2015

Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik

29.9.2015

31.12.2020

Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020 (z dne 29.9.2015)

M002-5882966-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Destrnik

11.9.2015

31.12.2020

Ni definirano

OBČINA DIVAČA

M001-5882974-2014_I

Spodbujanje zaposlovanja v občini Divača

7.4.2014 čistopis 3.6.2015

31.12.2020

Ni definirano

M001-5882974-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Divača

10.7.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA DOBJE

M001-1357409-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobje

26.8.2015

31.12.2020

Ni definirano

OBČINA DOBREPOLJE

M001-5886252-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobrepolje

14.7.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA DOBRNA

M001-1358570-2016

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna

2.3.2016

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Dobrna Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja delovnih mest v Občini Dobrna, predlog Javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in obrti v Občini Dobrna

M002-1358570-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobrna

2.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC

M001-5874998-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Dobrova - Polhov Gradec

1.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec za programsko obdobje 2014-2020.

M001-5874998-2017

Postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Dobrava-Polhov Gradec

16.3.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Dobrovo-Polhov Gradec

OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG

M001-1332198-2015

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik 2015-2020

5.1.2016

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

M001-1365720-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice

15.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2015-2020

M002-1365720-2015

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Dolenjske Toplice

2.11.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev in občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice

OBČINA DOMŽALE

M001-5880513-2015

Spodbujanje podjetništva v očini Domžale

22.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale

OBČINA DRAVOGRAD

M001-5880351-2015

Spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Dravograd

28.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za programsko obdobje 2015 - 2020

OBČINA DUPLEK

M001-5883300-2015_I

Dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini Duplek

15.4.2015 čistopis 14.7.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Duplek

M001-5883300-2017

Olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka v občini Duplek

23.5.2017

31.12.2020

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih ta olajšave plačila komunalnega prispevka v občini Duplek

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

M001-5883261-2014

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane

5.8.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 52/14)

M001-5883261-2015

Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja Vas - Poljane 2015-2020

16.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015 - 2020.

M001-5883261-2016

Olajšave plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb

20.1.2017

31.12.2020

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

OBČINA GORJE

M001-2209721-2015

Dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v občini Gorje

15.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini Gorje

M002-2209721-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gorje

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA GORNJA RADGONA

M001-5880289-2015

Dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona

14.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Gornja Radgona

M002-5880289-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gornja Radgona

15.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona

OBČINA GORNJI GRAD

M001-5883776-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gornji Grad

19.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020

M001-5883776-2016

Dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad 2016-2020

3.2.2016

31.12.2020

Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornji Grad za obdobje 2016-2020

OBČINA GORNJI PETROVCI

M001-5883075-2016

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gornji Petrovci 2016-2020

18.2.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko obdobje 2016-2020

OBČINA GRAD

M001-1365673-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Grad

28.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad

OBČINA GROSUPLJE

M001-5880734-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Grosuplje

3.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014-2020

M002-5880734-2015

Dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje

27.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Grosuplje za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur.l. RS št. 50/15 z dne 10.7.2015).

OBČINA HAJDINA

M001-1357441-2014

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina

4.4.2014

31.12.2020

osnutek Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina

M001-1357441-2015

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina

21.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina za obdobje 2014-2020

OBČINA HOČE - SLIVNICA

M001-1365568-2014

Pospeševanje razvoja podeželja v Občini Hoče-Slivnica

2.9.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče Slivnica

M001-1365568-2015

Dodeljevanje sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Hoče-Slivnica

18.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št.23/2014).

OBČINA HRASTNIK

M001-5880181-2015_II

Dodeljevanje sredstev za pospeševanje podjetništva v Občini Hrastnik

9.3.2015 čistopis 19.12.2016

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 5/2015)

M002-5880181-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Hrastnik

11.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik

OBČINA HRPELJE - KOZINA

M001-5883032-2015

Spodbujanje zaposlovanja v občini Hrpelje - Kozina

3.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje-Kozina v obdobju 2014-2020

M002-5883032-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Hrpelje-Kozina

22.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020.

OBČINA IDRIJA

M001-5880068-2016

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Idrija 2015-2020

6.1.2016

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA IG

M001-5874769-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ig

30.11.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

M001-5880416-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica

18.11.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020

M001-5880416-2017

Finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica

22.5.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica (Ur.l. RS št. 22/17)

OBČINA IVANČNA GORICA

M001-5886244-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ivančna Gorica

20.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA IZOLA

M001-5874190-2017

Spodbujanje razvoja podjetništva v občini Izola

23.6.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola

OBČINA JESENICE

M001-5874335-2015

Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice

14.2.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice

M002-5874335-2015_I

Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice

29.4.2015 čistopis 23.2.2016

31.12.2020

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice

M003-5874335-2015

Spodbujanje razvoja dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v občini Jesenice

24.6.2015

31.12.2020

predlogu Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.

OBČINA JEZERSKO

M001-1332112-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Jezersko

7.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko za programsko obdobje 2015-2020

M002-1332112-2015

Pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko

21.10.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko (Uradni vestnik občine Jezersko št. 09/2015)

OBČINA JURŠINCI

M001-5883750-2015

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Juršinci

21.8.2015

31.12.2020

Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Juršinci za obdobje 2015 - 2020.

M002-5883750-2015

Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v občini Juršinci

14.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci

OBČINA KAMNIK

M001-5874483-2014_III

Pospeševanje razvoja obrti in malega gospodarstva v Občini Kamnik

5.6.2014 čistopis 13.1.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Ur.list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11 in 99/12). Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik.

M001-5874483-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kamnik

21.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA KANAL OB SOČI

M001-5881820-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči

21.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini kanal ob Soči za programsko obdobje 2015-2020

M002-5881820-2015_I

Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči

20.7.2015 čistopis 23.8.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (z dne 2.7.2015)

OBČINA KIDRIČEVO

M001-5883709-2015

Dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo

13.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo

M001-5883709-2016

Podpora programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo 2016-2020

16.5.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kidričevo za programsko obdobje 2016-2020

OBČINA KOBARID

M001-5881463-2016

Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kobarid za 2015-2020

29.3.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2015-20120

M002-5881463-2016

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid

29.3.2016

31.12.2020

predlogu Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid

OBČINA KOMEN

M001-5883091-2015

Spodbujanje zaposlovanja v občini Komen

19.3.2015

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen

M001-5883091-2016

Subvencioniranje obresti v Občini Komen

26.4.2016

31.12.2020

predlog Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen.

M002-5883091-2015_I

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komen

25.9.2015 čistopis 1.3.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva,gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 - 2020

OBČINA KOMENDA

M001-1332155-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Komenda

10.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020

M001-1332155-2016

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komenda

1.2.2016

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

M001-2179903-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kostanjevica na Krki

17.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA KOZJE

M001-5884004-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kozje

22.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2015-2020.

OBČINA KOČEVJE

M001-5874238-2015_II

Dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

8.5.2015 čistopis 20.1.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje (Ur.l. RS št. 85/13, 23/15, 84/15 in ? ) in Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje za leto 2015

M001-5874238-2016

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za 2016-2020

26.1.2016

31.12.2020

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva on podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016-2020

M001-5874238-2017

Oprostitev plačila komunalnega prispevka

10.10.2017

31.12.2020

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje (Ur.l. RS. št. 11/2017 in 18/2017)

OBČINA KRANJSKA GORA

M001-5874327-2015

Dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora

20.4.2015

31.12.2019

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska gora

M002-5874327-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kranjska Gora

18.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA KRŠKO

M001-5874572-2014

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2014

31.7.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 67/07) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 41/14).

M001-5874572-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Krško

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA KUZMA

M001-5883121-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kuzma

13.10.2015

31.12.2020

predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA LAŠKO

M001-5874505-2015

Dodeljevanje sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško

12.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško z dne 1.4.2015

M002-5874505-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Laško

20.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA LITIJA

M001-5874246-2016

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

30.3.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016-2020

OBČINA LJUBNO

M001-5883733-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ljubno

4.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA LJUTOMER

M001-5874092-2016

Dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer

13.12.2016

31.12.2018

Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)

OBČINA LOGATEC

M001-5874661-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Logatec

20.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Logatec za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

M001-1357883-2015

Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Lovrenc na Pohorju

24.11.2015

31.12.2020

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 6/2004, št. 30/2004, št. 19/2007, št. 30/2009), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 43/2014)

M001-1357883-2016

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju

27.10.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA LOŠKA DOLINA

M001-5880165-2016

Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina

7.4.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 107 z dne 9.2.2016).

OBČINA LUKOVICA

M001-5880491-2016

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica 2015-2020

3.6.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA LUČE

M001-5883784-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Luče

23.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občinu Luče za programsko obdobje 2015-2020

M002-5883784-2015

Pomoč za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

24.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

OBČINA MAJŠPERK

M001-5883644-2016

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za 2016-2020

13.7.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Majšperk

M002-5883644-2016

Spodbujanje podjetništva v občini Majšperk

9.9.2016

31.12.2020

Pravilni o spodbujanju podjetništva v občini Majšperk

OBČINA MARKOVCI

M001-1357492-2014

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini markovci

22.4.2014

31.12.2020

Pravilnik in spremembe Pravilnika

M001-1357492-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Markovci

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za obdobje 2015-2020

OBČINA MEDVODE

M001-5874564-2015

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode

20.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode

M002-5874564-2015

Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode 2015-2020

29.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015 2020

OBČINA METLIKA

M001-5881374-2014

Dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

12.8.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Ur.l. št. 52/2013) in osnutek spremembe 2a člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika.

M001-5881374-2015

Sofinanciranje obnove fasad in streh v zgodovinskem jedru Metlike

2.3.2015

31.12.2020

Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike (občinski pravilnik).Letni javni razpis.

OBČINA MEŽICA

M001-5883610-2015

Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za obdobje 2015-2020

10.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

M001-1365614-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Miklavž na Dravskem polju

1.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miklavž na Dravskem polju

M002-1365614-2015

Dodeljevanje pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju

25.11.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 21/2015)

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

M001-5881838-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica

21.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Miren Kostanjevica za programsko obdobje 2015-2020

M001-5881838-2017

Oprostitev plačila komunalnega prispevka

20.9.2017

31.12.2020

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Miren Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 43/2016) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Miren Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 38/2017).

OBČINA MIRNA PEČ

M001-1357816-2015

Ukrepi za pomoč razvoja gospodarstva in kmetijstva v Občina Mirna Peč - kom.prisp.

11.5.2015

31.12.2020

Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

M002-1357816-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Mirna Peč

1.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA MISLINJA

M001-5883954-2014

Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Mislinja

28.11.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Mislinja.

M001-5883954-2015

Ukrepi v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za 2015-2020

28.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za programsko obdobje 2015 2020

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

M001-2241170-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno

1.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA MORAVČE

M001-5880505-2016

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravče 2015-2020

26.1.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA MUTA

M001-5881706-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Muta

30.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Muta

OBČINA NAZARJE

M001-5883822-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Nazarje

5.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Nazarje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA OPLOTNICA

M001-1357506-2015

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica

25.9.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020

OBČINA ORMOŽ

M001-5883687-2014_I

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož

10.7.2014 čistopis 8.5.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (uradno prečiščeno besedilo UPB 1, Uradni vestnik občine Ormož št. 12/II/07), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/11) in Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (sprejet na 30. redni seji občine Ormož dne 9.6.2014).

OBČINA PIRAN

M001-5883873-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Piran

3.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2015-2020

M001-5883873-2017

Finančne intervencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran

10.5.2017

31.12.2020

Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran (Ur.l. RS, št. 5/2014)

OBČINA PIVKA

M002-5883563-2016

Državna pomoč za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka 2016-2020

13.5.2016

3.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Pivka

OBČINA PODLEHNIK

M001-1358278-2014

Spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik

28.1.2015

31.12.2020

Predlog Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik.

M001-1358278-2015

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podlehnik

20.5.2015

31.12.2020

PREDLOG pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Podlehnik za obdobje 2014 - 2020

M001-1358278-2017

Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Podlehnik

4.7.2017

31.12.2020

pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav na območju občine Podlehnik

OBČINA PODČETRTEK

M001-5883997-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Podčetrtek

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA POLJČANE

M001-2242745-2017

Razvoj malega gospodarstva na območju občine Poljčane

23.6.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)

OBČINA POLZELA

M001-1357603-2015

Spodbujanej razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Polzela

20.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA POSTOJNA

M001-5883512-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Postojna

5.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015-2020

M002-5883512-2015

Dodeljevanje finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna za obdobje 2015-2020

14.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna za obdobje 2015-2020.

OBČINA PREBOLD

M001-1357654-2015

Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold 2015-2020

5.2.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 - 2020 in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015-2020

M001-1357654-2017

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Prebold za programsko obdobje 2015 - 2020

25.10.2017

31.12.2020

Ni definirano

OBČINA PREDDVOR

M001-5874599-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Preddvor

25.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Preddvor

OBČINA PREVALJE

M001-1357719-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Prevalje

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA PUCONCI

M001-5883237-2016

Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci 2016-2020

18.5.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Puconci za programsko obdobje 2016-2020

OBČINA RADENCI

M001-5880297-2015

Finančna pomoč za razvoj in spodbujanje podjetništva v Občini Radenci

31.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci

OBČINA RADEČE

M001-5874491-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Radeče

9.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA RADLJE OB DRAVI

M001-5881811-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi

25.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi

OBČINA RADOVLJICA

M001-5883466-2015

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini Radovljica

6.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za razvoj gospodarstva v občini Radovljica (deželne novice, št. 198, 10. april 2015)

M002-5883466-2015

Podpore programom razvoja podeželja v Občini Radovljica 2015-2020

11.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

M001-5883628-2015

Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ravne na Koroškem za obdobje 2015-2020

6.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2015 - 2020.

OBČINA RAČE-FRAM

M001-5883253-2014

Sofinanciranje za spodbujanje podjetništva

22.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače -Fram z dne 25.2.2015

M001-5883253-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Rače-Fram

3.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rače-Fram za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA RENČE - VOGRSKO

M001-2203553-2016

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče-Vogrsko 2015-2020

13.10.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče-Vogrsko

OBČINA REČICA OB SAVINJI

M001-2255987-2015

Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za 2015-2020

6.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 20152020

OBČINA RIBNICA

M001-5883865-2015

Dodeljevanje pomoči za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

5.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica

OBČINA RIBNICA NA POHORJU

M001-1358324-2014

Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju

24.10.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na Pohorju

M001-1358324-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ribnica na Pohorju

20.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ROGATEC

M001-5883938-2014

Finančna sredstva za namenpospeševanja zaposlovanja v občini Rogatec

22.12.2014

31.12.2020

Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec

M001-5883938-2015

Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Rogatec 2015-2020

20.7.2015

31.12.2020

Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

M001-5883946-2014

Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja

16.6.2014

31.12.2020

Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina.

M001-5883946-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

9.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ROGAŠOVCI

M001-5883245-2014

Spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci

4.4.2014

31.12.2020

predlog Pravilnika o spodbujanju in razvoja v Občini Rogašovci

M001-5883245-2015

Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Rogašovci

25.4.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l. RS, št. 26/2016).

OBČINA RUŠE

M001-5883571-2016

Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše

16.5.2016

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše (UGSLO, št. 70/15).

OBČINA SELNICA OB DRAVI

M001-1357930-2015

Spodbujanje podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi

20.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV št. 25/07 in št. 8/15) in predlog pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi

M002-1357930-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi

4.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA SEMIČ

M001-5880262-2015

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Semič

20.1.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič

M002-5880262-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Semič

5.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA SEVNICA

M001-5883008-2015

Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica

3.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica

M002-5883008-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Sevnica

1.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA SEŽANA

M001-5884047-2015

Spodbujanje zaposlovanja v Občini Sežana

19.3.2015

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana

M002-5884047-2015

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana

29.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za programsko obdobje 2015 2020

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

M001-5884250-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Slovenska Bistrica

20.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Slovenska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020

M002-5884250-2015

Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica

12.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 59/03).Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št 34/15).

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

M001-5883814-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice

14.10.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA SOLČAVA

M001-1365851-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Solčava

11.5.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Solčava za programsko obdobje 2015-2020

M002-1365851-2015

Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Solčava

9.12.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI

M001-2242788-2015

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi

3.8.2015

31.12.2020

Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v obdobju 2015-2020 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 10/2015).

M002-2242788-2015

Spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Središče ob Dravi

25.11.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Središče ob Dravi za programsko obdobje 2015 - 2020

OBČINA STARŠE

M001-5883199-2015

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše

15.12.2015

31.12.2020

predlogu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Starše

M002-5883199-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Starše

30.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Starše za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA STRAŽA

M001-2241145-2015

Pospeševanje razvoja podjetništva v občini Straža

31.7.2015

31.12.2018

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža (Ur.l. RS, št. 9/2015) in Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža (Ur.l. RS, št. 49/2015).

M002-2241145-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Straža

10.9.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

M001-2242796-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Sveta Trojica v Slovenjskih goricah

22.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015-2020.

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

M001-5880319-2016

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti Sveti Jurij ob Ščavnici

13.7.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

OBČINA SVETI TOMAŽ

M001-2242761-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Sveti Tomaž

12.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015-2020

M002-2242761-2013

Finančna pomoč za spodbujanje kmetijstva v Občini Sveti Tomaž

19.7.2013

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja a programsko obdobje 2014-2020

M002-2242761-2015

Finančna pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž

25.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Sveti Tomaž

OBČINA TIŠINA

M001-5883067-2014

Dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišini

23.1.2015

31.12.2020

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina.Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina.

M001-5883067-2016

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v ovčini Tišina

3.10.2016

31.12.2020

Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina za programsko obdobje 2016-2020

OBČINA TOLMIN

M001-5881455-2015

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin

16.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (z dne 9.7.2015)

M002-5881455-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Tolmin 2015-2020

12.11.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja Občini Tolmin

OBČINA TRBOVLJE

M001-5882940-2014_I

Dodeljevanje spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje

13.6.2014 čistopis 24.2.2016

31.12.2020

osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje.Odlok proračuna občine Trbovlje za leto 2014.

OBČINA TREBNJE

M001-5882958-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Trebnje

2.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA TRŽIČ

M001-5883547-2013

Dodeljevanje spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič

12.6.2013

31.12.2017

Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič, ki bo objavljen na spletni strani Občine Tržič

M001-5883547-2015

Podpore programom podeželja v občini Tržič 2015-2020

8.10.2015

31.12.2020

Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tržič za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA VELIKE LAŠČE

M001-5874785-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Velike Lašče

22.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče.

M002-5874785-2015

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče

4.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/2015 z dne 8.7.2015).

OBČINA VIPAVA

M001-5879922-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Vipava

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za programsko obdobje 2015-2020

M002-5879922-2015

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Vipava

17.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava

OBČINA VITANJE

M001-5883768-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Vitanje

3.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vitanje za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA VODICE

M001-5874637-2015_I

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vodice

23.6.2015 čistopis 10.2.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015-2020.

M001-5874637-2017

Olajšava plačila komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetjske stavbe v občini Vodice

28.3.2017

31.12.2020

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

M002-5874637-2015

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice

11.12.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice 4/15)

OBČINA VOJNIK

M001-5880386-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Vojnik

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA VRHNIKA

M001-5883407-2015

Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika

13.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/2004 in 338/2007) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 419/2014 v nadaljevanju)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI

M001-5883890-2015

Pomoč občine Zagorje ob Savi za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

3.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015 - 2020

OBČINA ZAVRČ

M001-5883377-2015

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Zavrč

20.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podeželja v občini Zavrč za obdobje 2015 - 2020

OBČINA ZREČE

M001-5883342-2015

Dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče

5.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče (Ur.l. RS, št. 94/2011) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče

M002-5883342-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Zreče

21.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Zrečeza programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

M001-5883679-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ČRNOMELJ

M001-5880254-2015

Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj

4.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 23/2015)

M002-5880254-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Črnomelj

22.7.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠALOVCI

M001-5883113-2016

Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci 2016-2020

13.10.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l. RS, št.62/2016)

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

M001-1358227-2015

Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlvanja

16.2.2015

31.12.2020

Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini Šempeter-Vrtojba

M002-1358227-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba

3.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠENTILJ

M001-5884209-2016

Spodbujanej razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šentilj

15.6.2016

31.12.2020

pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentilj za programsko obdobje 2016-2020 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentilj za programsko obdobje 2016-2020

M001-5884209-2017

Pospeševanje samozaposlovanje v Občini Šentilj

30.8.2017

31.12.2020

Pravilnik o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Šentilj

OBČINA ŠENTJERNEJ

M001-5883334-2017

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šenternej

19.4.2017

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za programsko obdobje 2017-2020

OBČINA ŠENTJUR

M001-5884799-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šentjur

17.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjur za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠENTRUPERT

M001-2241153-2015

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015 - 2020

20.8.2015

31.12.2020

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠENČUR

M001-5874696-2015

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur

19.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠKOCJAN

M001-5883296-2015

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan

28.8.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje 2015 - 2020

M001-5883296-2016

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

28.7.2016

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Ur.l. RS, št. 36/2016).

OBČINA ŠKOFJA LOKA

M001-5883318-2017

Žičniška dejavnost 2017 Stari Vrh

27.9.2017

30.12.2017

Pravna podlaga priglasitve je Sklep občinskega sveta o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis za žičniško dejavnost za leto 2017 in Odlok o proračunu občine Škofja Loka za leto 2017.

M002-5883318-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Škofja Loka

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015-2020

M002-5883318-2017

Pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Škofja Loka

13.6.2017

31.12.2020

Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Škofja Loka.

OBČINA ŠKOFLJICA

M001-5874602-2016

Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škofljica

6.5.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofljica za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

M001-5884012-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah

2.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

M001-2241161-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice

13.7.2015

31.12.2020

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

M001-5884276-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Šmartno ob Paki

11.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020

M002-5884276-2015

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šmartno ob Paki

2.12.2015

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

M001-1779737-2016

Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji 2016-2020

7.7.2016

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016 2020 (Ur.l. RS, št. 38/16).

OBČINA ŠOŠTANJ

M001-5884284-2015

Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v Občini Šoštanj

15.6.2015

31.12.2020

Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Šoštanj za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŽALEC

M001-5881544-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Žalec

21.4.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020

M002-5881544-2015

Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec 2015-2020

12.2.2016

31.12.2020

Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020

OBČINA ŽELEZNIKI

M001-5883148-2014_I

Ohranjanje in razvoj podeželja v občini Železniki

12.5.2014 čistopis 5.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Železniki za programsko obdobje 2015-2020

M001-5883148-2016

Oprostitev plačila komunalnega prispevka

19.7.2016

31.12.2020

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki (predlog)

M002-5883148-2014

Spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Železniki

13.5.2014

31.12.2020

Osnutek Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

OBČINA ŽETALE

M001-1357999-2015

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žetale

17.9.2015

31.12.2020

Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žetale za obdobje 2015 - 2020

OBČINA ŽIRI

M001-5883202-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Žiri

1.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri za programsko obdobje 2015-2020

M002-5883202-2015

Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka v Občini Žiri

27.11.2015

31.12.2020

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

OBČINA ŽIROVNICA

M001-1332201-2015

Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka

13.4.2015

31.12.2018

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

M002-1332201-2015

Državne pomoči za spodbujanje gospodarstva v občini Žirovnica

18.5.2015

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica

M003-1332201-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Žirovnica

1.6.2015

31.12.2020

predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica

OBČINA ŽUŽEMBERK

M001-1358383-2015

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Žužemberk

11.6.2015

31.12.2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015-2020

PARK ŠKOCJANSKE JAME, Javni zavod

M001-1121715-2016

Pospeševanje usklajenega razvoja regijskega parka Škocjanske jame

6.6.2016

31.12.2020

Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame (Uradni list RS. ŠT. 84/99). Pravilnik o pomočeh de minimis v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija.

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO

M001-1227319-2015_I

Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2015

29.6.2015 čistopis 15.7.2016

31.12.2020

Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije za obdobje 2014-2020 in Povabilo Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2015 iz junija 2015

M001-1227319-2016_I

Razpis garancij in posojil iz garancijske sheme za Dolenjsko

12.4.2016 čistopis 28.3.2017

31.12.2020

Pravila delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko

M001-1227319-2017

subvencija obrestne mere podjetniškim kreditom na območju Dolenjske

16.3.2017

31.12.2020

Povabilo za sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniškim kreditom za območje dolenske 2017

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA d.o.o.

M001-5956935-2015

Garancijska shema za Pomurje pri RRA Mura

28.4.2015

31.12.2020

Pravilnik delovanja garancijske sheme za Pomurje, 19. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

M001-1338811-2014

Ugodni krediti podjetništvu z garancijami garancijske sheme Posavje

15.5.2014

31.12.2017

Splošni pogoji poslovanja Garancijske sheme Posavje z dne 26.03.2014

M001-1338811-2016_I

GARANCIJE GARANCIJSKE SHEME POSAVJE

5.8.2016 čistopis 23.10.2017

31.12.2020

Splošni pogoji poslovanja garancijske sheme Posavje z dne 1.6.2016

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

M001-5868696-2014

Garancijska shema pri Regionalnem razvojnem centru Koper

26.11.2014

31.12.2020

Pravilnik delovanja garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica z dne 10.10.2014.

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.

M001-1660616-2015

Garancijska shema za Koroško pri RRA Koroška

15.6.2016

31.12.2020

Pravilnik o delovanju garancijske sheme za Koroško z dne 12.4.2016 in Navodilo za izračun višine državne pomoči iz naslova kredita in garancije v okviru GSK po pravilu de minimis.

ZAVOD ZA REGIONALNI RAZVOJ MADŽARSKE NARODNOSTI LENDAVA

M001-7198337-2017

Dodeljevanje sredstev za malo gospodarstvo, turizem in dopolnilne dejavnosti za mažarsko narodno skupnost

7.3.2017

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma na območjih v katerih živi avtohtona madžarska narodna skupnost za programsko obdobje 2017-2020