Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNE DE MINIMIS POMOČI - LOKALNI NIVO

na dan 10.7.2019

 
Priglasitelj
 
Številka priglasitveNazivDatum mnenjaDatum koncaPravna podlaga
JS MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKEM001-5628849-2014Finančne spodbude Javnega sklada malega gospodarstva Goriške2.12.201431.12.2020Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu z dne 7.11.2014.Pravilnik za ocenjevanje, spremljanje in obvladovanje kreditnega tveganja z dne 27.9.2013.
M001-5628849-2015Finančne spodbude Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijstvu za 2015-202029.10.201531.12.2020SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE ZA KMETIJSTVO V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2015 2020(PREDLOG) sklic na pravno podlago: PRAVILNIK ZA OCENJEVANJE, SPREMLJANJE IN OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (prečiščeno besedilu s popravki) št. 014-2/2013-8 z dne 27.9.2013
MESTNA OBČINA CELJE, CELJEM002-5880360-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Celje22.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020.
M003-5880360-2015_IDodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje3.12.2015 čistopis 26.7.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 76/15)
MESTNA OBČINA KOPERM001-5874424-2014Ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper4.3.201431.12.2020Pravilniku o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
M001-5874424-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v MO Koper2.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015-2020
MESTNA OBČINA KRANJM001-5874653-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Kranj9.6.201531.12.2020Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015-2020
M002-5874653-2016Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016-202017.8.201631.12.2020Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020
M003-5874653-2016_ISpodbujanje razvoja starega dela mesta Kranj za obdobje 2017-202014.12.2016 čistopis 16.1.201731.12.2020Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 - 2020.
MESTNA OBČINA LJUBLJANAM001-5874025-2015Ukrepi razvoja podeželja v MO Ljubljana 2015-20203.6.201531.12.2020Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020
MESTNA OBČINA MARIBORM001-5883369-2015_IShema spodbujanja podpornega okolja za podjetništvo v MO Maribor30.4.2015 čistopis 14.9.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor
M001-5883369-2016Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor za programsko obdobje 2016 - 202018.4.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2020 (MUV, št. 5/16).
MESTNA OBČINA NOVA GORICAM001-5881773-2014_ISpodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Nova Gorica2.9.2014 čistopis 16.3.201731.12.2020Odloku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-2020
M001-5881773-2015_ISpodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v MO Nova Gorica30.9.2015 čistopis 10.6.201931.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova gorica
MESTNA OBČINA NOVO MESTOM001-5883288-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto20.5.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015-2020
M001-5883288-2017Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2017/201828.11.201731.12.2020Pravna podlaga sheme je Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje 2017-2020 (Dolenjski uradni list, št. 33/2016 in 21/2017
MESTNA OBČINA PTUJM001-5883598-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v MO Ptuj23.7.201531.12.2020Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni Občini Ptuj
M001-5883598-2018Boniteta - mesečna odškodnina gostinskima obratoma27.7.201831.12.2019Pravna podlaga priglasitve je osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k bonitetam po izteku veljavnosti pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih za izgradnjo CERO GAJKE št. (352-06 - 4 / 98, 50).
M002-5883598-2015Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj27.7.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 11/07 in 7/14 in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECM001-5883903-2015_ISpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec23.4.2015 čistopis 8.5.201931.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 35/2010, 27/2012 in 9/2015).Vsakoletni Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
M002-5883903-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec21.7.201531.12.2020Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2015-2020
MESTNA OBČINA VELENJEM001-5884268-2015Spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje26.1.201531.12.2020Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje in osnutek sprememb in dopolnitev odloka (Uradni vestnik MO Velenje, št.2-2015)
M002-5884268-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Mestni občini Velenje19.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA AJDOVŠČINAM001-5879914-2015_IISpodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina20.4.2015 čistopis 15.2.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 34/15).Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 93/15) in Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 93/15)
M002-5879914-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ajdovščina1.12.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA APAČEM001-2215632-2015Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Apače.11.6.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Apače za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA BELTINCIM001-5883016-2015_ISpodbujanje razvoja podjetništva v Občini Beltinci10.7.2015 čistopis 12.4.201631.12.2020Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci (Ur.l. RS, št. 47/11, 43/12, 61/14 in 22/16)
M002-5883016-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Beltinci8.10.201531.12.2020predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA BISTRICA OB SOTLIM001-1357450-2015Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za 2015-202013.10.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za programsko obdobje 2015 2020
M001-1357450-2019Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli12.4.201931.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bistrica ob Sotli
OBČINA BLEDM001-5883539-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Bled8.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini bled za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA BLOKEM001-1358456-2015Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke11.8.2015 čistopis 31.3.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke (Ur.l. RS, št. 15/13 in 19/15).
M001-1358456-2016_IPodpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke18.1.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA BOHINJM001-5883415-2015_IDodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj28.4.2015 čistopis 16.3.201831.12.2020(predlog) Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj
M002-5883415-2015Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-20201.10.201531.12.2020Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA BOROVNICAM001-5883393-2016Dodeljevanje pomoči za spodbujanje in ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Borovnica11.7.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva v občini Borovnica za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l.RS, št.24/2016 in 39/2016).
M001-5883393-2018Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica20.7.201831.12.2020Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica
OBČINA BOVECM001-5881498-2015Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma in spodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec9.7.201531.12.2020Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma in spodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
OBČINA BREŽICEM001-5880173-2014Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva11.8.201431.12.2020Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14
M001-5880173-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Brežice18.6.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015-2020 v Občini Brežice
M002-5880173-2014Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice3.9.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih conah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/14)
OBČINA CANKOVAM001-1365789-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Cankova15.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEMM001-5874670-2018Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem8.6.201831.12.2020Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem
M002-5874670-2018Spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem22.5.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem (predlog)
OBČINA CERKNICAM001-5880157-2014Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cerknica1.9.201431.12.2020Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega za področje malega gospodarstva v občine Cerknica
M001-5880157-2016Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica 2016-202029.3.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica za programsko obdobje 2016-2020
OBČINA CERKNOM001-5880076-2014Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Cerkno13.8.201431.12.2020Pravilnik Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Ur.l. RS, št. 79/03 in 84/11). Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva.
M002-5880076-2014Pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno22.9.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno in Predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno
OBČINA CERKVENJAKM001-1332066-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Cerkvenjak1.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkvenjak za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA CIRKULANEM001-2242770-2014Dodeljevanje sredstev za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Cirkulane14.11.201431.12.2020Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo 3 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010, 12/2011, 14/2014, 43/2014).
M001-2242770-2019Oprostitev plačila komunalnega prispevka29.3.201931.12.2020Ni definirano
M002-2242770-2014Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane12.12.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za obdobje 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin)
OBČINA DESTRNIKM001-5882966-2015Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik29.9.201531.12.2020Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020 (z dne 29.9.2015)
M002-5882966-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Destrnik11.9.201531.12.2020Ni definirano
OBČINA DIVAČAM001-5882974-2014_ISpodbujanje zaposlovanja v občini Divača7.4.2014 čistopis 3.6.201531.12.2020Ni definirano
M001-5882974-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Divača10.7.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA DOBJEM001-1357409-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobje26.8.201531.12.2020Ni definirano
OBČINA DOBREPOLJEM001-5886252-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobrepolje14.7.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA DOBRNAM001-1358570-2016Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna2.3.201631.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Dobrna Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja delovnih mest v Občini Dobrna, predlog Javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in obrti v Občini Dobrna
M002-1358570-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobrna2.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADECM001-5874998-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Dobrova - Polhov Gradec1.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec za programsko obdobje 2014-2020.
M001-5874998-2017Postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Dobrava-Polhov Gradec16.3.201731.12.2020Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Dobrovo-Polhov Gradec
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEGM001-1332198-2015Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik 2015-20205.1.201631.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik za programsko obdobje 2015-2020
M001-1332198-2018Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Dobrovnik za programsko obdobje 2017-202022.3.201831.12.2020Pravilnik o spodobujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrovnik za programsko obdobje 2017-2020 (v predlogu)
OBČINA DOLENJSKE TOPLICEM001-1365720-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice15.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2015-2020
M002-1365720-2015Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Dolenjske Toplice2.11.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev in občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice
OBČINA DOMŽALEM001-5880513-2015Spodbujanje podjetništva v očini Domžale22.5.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale
OBČINA DRAVOGRADM001-5880351-2015Spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Dravograd28.8.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za programsko obdobje 2015 - 2020
OBČINA DUPLEKM001-5883300-2015_IDodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini Duplek15.4.2015 čistopis 14.7.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Duplek
M001-5883300-2017Olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka v občini Duplek23.5.201731.12.2020Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih ta olajšave plačila komunalnega prispevka v občini Duplek
OBČINA GORENJA VAS-POLJANEM001-5883261-2014Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane5.8.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 52/14)
M001-5883261-2015Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja Vas - Poljane 2015-202016.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015 - 2020.
M001-5883261-2016_IOlajšave plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb27.12.2016 čistopis 20.1.201731.12.2020Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
OBČINA GORJEM001-2209721-2015Dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v občini Gorje15.4.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini Gorje
M002-2209721-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gorje11.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA GORNJA RADGONAM001-5880289-2015Dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona14.4.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Gornja Radgona
M002-5880289-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gornja Radgona15.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona
OBČINA GORNJI GRADM001-5883776-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gornji Grad19.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020
M001-5883776-2016Dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad 2016-20203.2.201631.12.2020Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornji Grad za obdobje 2016-2020
OBČINA GORNJI PETROVCIM001-5883075-2016Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Gornji Petrovci 2016-202018.2.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko obdobje 2016-2020
OBČINA GRADM001-1365673-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Grad28.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad
OBČINA GROSUPLJEM001-5880734-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Grosuplje3.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014-2020
M002-5880734-2015Dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje27.7.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Grosuplje za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur.l. RS št. 50/15 z dne 10.7.2015).
OBČINA HAJDINAM001-1357441-2014Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina4.4.201431.12.2020osnutek Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina
M001-1357441-2015Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina21.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina za obdobje 2014-2020
OBČINA HOČE - SLIVNICAM001-1365568-2014Pospeševanje razvoja podeželja v Občini Hoče-Slivnica2.9.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče Slivnica
M001-1365568-2015Dodeljevanje sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Hoče-Slivnica18.5.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št.23/2014).
OBČINA HRASTNIKM001-5880181-2015_IIDodeljevanje sredstev za pospeševanje podjetništva v Občini Hrastnik9.3.2015 čistopis 19.12.201631.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 5/2015)
M001-5880181-2019Podpora za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik14.5.201931.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik
M002-5880181-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Hrastnik11.5.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik
OBČINA HRPELJE - KOZINAM001-5883032-2015Spodbujanje zaposlovanja v občini Hrpelje - Kozina3.6.201531.12.2020Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje-Kozina v obdobju 2014-2020
M001-5883032-2017Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Hrpelje-Kozina5.12.201731.12.2020Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hrpelje-Kozina
M002-5883032-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Hrpelje-Kozina22.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020.
OBČINA IDRIJAM001-5880068-2016Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Idrija 2015-20206.1.201631.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA IGM001-5874769-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ig30.11.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA ILIRSKA BISTRICAM001-5880416-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica18.11.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020
M001-5880416-2017Finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica22.5.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica (Ur.l. RS št. 22/17)
M001-5880416-2018Oprostitev komunalnega prispevka na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prspevka na Območju Občine Ilirska Bistrica22.1.201831.12.2020Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
OBČINA IVANČNA GORICAM001-5886244-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ivančna Gorica20.7.201531.12.2020Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA IZOLAM001-5874190-2017Spodbujanje razvoja podjetništva v občini Izola23.6.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OBČINA JESENICEM001-5874335-2015Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice14.2.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice
M002-5874335-2015_IIIPomoč de minimis za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice29.4.2015 čistopis 7.3.201931.12.2020Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. l. RS št. 45/2015),Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. l. RS št. 9/2016,Ur. l. RS št. 17/2017 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. l. RS št. 17/2017) Ur. list RS št. 22/2019 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. l. RS št. 22/2019).
M003-5874335-2015Spodbujanje razvoja dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v občini Jesenice24.6.201531.12.2020predlogu Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.
OBČINA JEZERSKOM001-1332112-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Jezersko7.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko za programsko obdobje 2015-2020
M002-1332112-2015Pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko21.10.201531.12.2020Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko (Uradni vestnik občine Jezersko št. 09/2015)
OBČINA JURŠINCIM001-5883750-2015Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Juršinci21.8.201531.12.2020Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Juršinci za obdobje 2015 - 2020.
M002-5883750-2015Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v občini Juršinci14.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci
OBČINA KAMNIKM001-5874483-2014_IIIPospeševanje razvoja obrti in malega gospodarstva v Občini Kamnik5.6.2014 čistopis 13.1.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Ur.list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11 in 99/12). Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik.
M001-5874483-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kamnik21.4.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA KANAL OB SOČIM001-5881820-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči21.7.201531.12.2020Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini kanal ob Soči za programsko obdobje 2015-2020
M002-5881820-2015_IPospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči20.7.2015 čistopis 22.8.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (z dne 2.7.2015)
OBČINA KIDRIČEVOM001-5883709-2015Dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo13.8.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo
M001-5883709-2016Podpora programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo 2016-202016.5.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kidričevo za programsko obdobje 2016-2020
OBČINA KOBARIDM001-5881463-2016Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kobarid za 2015-202029.3.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2015-20120
M002-5881463-2016Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid29.3.201631.12.2020predlogu Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid
OBČINA KOBILJEM001-5874734-2018Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobilje3.7.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobilje
OBČINA KOMENM001-5883091-2015Spodbujanje zaposlovanja v občini Komen19.3.201531.12.2020Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen
M001-5883091-2016Subvencioniranje obresti v Občini Komen26.4.201631.12.2020predlog Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen.
M002-5883091-2015_IOhranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komen25.9.2015 čistopis 1.3.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva,gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 - 2020
OBČINA KOMENDAM001-1332155-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Komenda10.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020
M001-1332155-2016Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komenda1.2.201631.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKIM001-2179903-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kostanjevica na Krki17.6.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA KOZJEM001-5884004-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kozje22.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2015-2020.
M001-5884004-2018Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva16.2.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018)
OBČINA KOČEVJEM001-5874238-2015_IIDodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje8.5.2015 čistopis 20.1.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje (Ur.l. RS št. 85/13, 23/15, 84/15 in ? ) in Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje za leto 2015
M001-5874238-2016Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za 2016-202026.1.201631.12.2020Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva on podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016-2020
M001-5874238-2017Oprostitev plačila komunalnega prispevka10.10.201731.12.2020Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje (Ur.l. RS. št. 11/2017 in 18/2017)
OBČINA KRANJSKA GORAM001-5874327-2015Dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora20.4.201531.12.2019Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska gora
M002-5874327-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kranjska Gora18.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA KRŠKOM001-5874572-2014Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 201431.7.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 67/07) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 41/14).
M001-5874572-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Krško11.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA KUZMAM001-5883121-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Kuzma13.10.201531.12.2020predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA LAŠKOM001-5874505-2015Dodeljevanje sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško12.6.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško z dne 1.4.2015
M002-5874505-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Laško20.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA LITIJAM001-5874246-2016Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev30.3.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016-2020
OBČINA LJUBNOM001-5883733-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ljubno4.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA LOGATECM001-5874661-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Logatec20.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Logatec za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA LOVRENC NA POHORJUM001-1357883-2015Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Lovrenc na Pohorju24.11.201531.12.2020Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 6/2004, št. 30/2004, št. 19/2007, št. 30/2009), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 43/2014)
M001-1357883-2016Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju27.10.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA LOŠKA DOLINAM001-5880165-2016Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina7.4.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 107 z dne 9.2.2016).
M001-5880165-2019Finančne spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina20.3.201931.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 133 z dne 08.03.2019)
OBČINA LUKOVICAM001-5880491-2016Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica 2015-20203.6.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA LUČEM001-5883784-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Luče23.4.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občinu Luče za programsko obdobje 2015-2020
M002-5883784-2015Pomoč za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče24.4.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče
OBČINA MAJŠPERKM001-5883644-2016Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za 2016-202013.7.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Majšperk
M002-5883644-2016Spodbujanje podjetništva v občini Majšperk9.9.201631.12.2020Pravilni o spodbujanju podjetništva v občini Majšperk
OBČINA MARKOVCIM001-1357492-2014Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini markovci22.4.201431.12.2020Pravilnik in spremembe Pravilnika
M001-1357492-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Markovci11.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za obdobje 2015-2020
OBČINA MEDVODEM001-5874564-2015Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode20.7.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
M002-5874564-2015Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode 2015-202029.8.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015 2020
OBČINA METLIKAM001-5881374-2014_IDodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika12.8.2014 čistopis 14.6.201931.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Ur.l. št. 52/2013) in osnutek spremembe 2a člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika.
M001-5881374-2015Sofinanciranje obnove fasad in streh v zgodovinskem jedru Metlike2.3.201531.12.2020Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike (občinski pravilnik).Letni javni razpis.
OBČINA MEŽICAM001-5883610-2015Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za obdobje 2015-202010.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJUM001-1365614-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Miklavž na Dravskem polju1.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miklavž na Dravskem polju
M002-1365614-2015Dodeljevanje pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju25.11.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 21/2015)
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICAM001-5881838-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica21.7.201531.12.2020Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Miren Kostanjevica za programsko obdobje 2015-2020
M001-5881838-2017Oprostitev plačila komunalnega prispevka20.9.201731.12.2020Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Miren Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 43/2016) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Miren Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 38/2017).
OBČINA MIRNA PEČM001-1357816-2015Ukrepi za pomoč razvoja gospodarstva in kmetijstva v Občina Mirna Peč - kom.prisp.11.5.201531.12.2020Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
M002-1357816-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Mirna Peč1.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA MISLINJAM001-5883954-2014Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Mislinja28.11.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Mislinja.
M001-5883954-2015Ukrepi v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za 2015-202028.8.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za programsko obdobje 2015 2020
OBČINA MOKRONOG - TREBELNOM001-2241170-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno1.7.201531.12.2020Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA MORAVČEM001-5880505-2016_IPodpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravče 2015-202026.1.2016 čistopis 10.6.201931.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA MOZIRJEM001-5883849-2019Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za programsko obdobje 2014-202027.5.201931.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mozirje
OBČINA MUTAM001-5881706-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Muta30.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Muta
OBČINA NAKLOM001-5874688-2019Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter nove investicije za delo v gozdu4.4.201931.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Naklo za programsko obdobje 2019-2020
OBČINA NAZARJEM001-5883822-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Nazarje5.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Nazarje za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA OPLOTNICAM001-1357506-2015Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica25.9.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020
OBČINA ORMOŽM001-5883687-2014_IPospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož10.7.2014 čistopis 8.5.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (uradno prečiščeno besedilo UPB 1, Uradni vestnik občine Ormož št. 12/II/07), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/11) in Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (sprejet na 30. redni seji občine Ormož dne 9.6.2014).
OBČINA PIRANM001-5883873-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Piran3.6.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2015-2020
M001-5883873-2017Finančne intervencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran10.5.201731.12.2020Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran (Ur.l. RS, št. 5/2014)
OBČINA PIVKAM002-5883563-2016Državna pomoč za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka 2016-202013.5.20163.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Pivka
OBČINA PODLEHNIKM001-1358278-2014Spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik28.1.201531.12.2020Predlog Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik.
M001-1358278-2015Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podlehnik20.5.201531.12.2020PREDLOG pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Podlehnik za obdobje 2014 - 2020
M001-1358278-2017Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Podlehnik4.7.201731.12.2020pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav na območju občine Podlehnik
OBČINA PODČETRTEKM001-5883997-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Podčetrtek11.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA POLJČANEM001-2242745-2017Razvoj malega gospodarstva na območju občine Poljčane23.6.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)
OBČINA POLZELAM001-1357603-2015Spodbujanej razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Polzela20.7.201531.12.2020Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA POSTOJNAM001-5883512-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Postojna5.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015-2020
M002-5883512-2015Dodeljevanje finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna za obdobje 2015-202014.8.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna za obdobje 2015-2020.
OBČINA PREBOLDM001-1357654-2015Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold 2015-20205.2.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 - 2020 in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015-2020
M001-1357654-2017Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Prebold za programsko obdobje 2015 - 202025.10.201731.12.2020Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 - 2020.
OBČINA PREDDVORM001-5874599-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Preddvor25.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Preddvor
OBČINA PREVALJEM001-1357719-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Prevalje11.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA PUCONCIM001-5883237-2016Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci 2016-202018.5.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Puconci za programsko obdobje 2016-2020
OBČINA RADENCIM001-5880297-2015Finančna pomoč za razvoj in spodbujanje podjetništva v Občini Radenci31.8.201531.12.2020Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci
OBČINA RADEČEM001-5874491-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Radeče9.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015-2020
M001-5874491-2018Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radeče29.3.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radeče (v predlogu)
OBČINA RADLJE OB DRAVIM001-5881811-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi25.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi
OBČINA RADOVLJICAM001-5883466-2015Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini Radovljica6.5.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za razvoj gospodarstva v občini Radovljica (deželne novice, št. 198, 10. april 2015)
M002-5883466-2015Podpore programom razvoja podeželja v Občini Radovljica 2015-202011.6.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEMM001-5883628-2015Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ravne na Koroškem za obdobje 2015-20206.8.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2015 - 2020.
M001-5883628-2019Spodbujanje zaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem24.5.201931.12.2020Ni definirano
OBČINA RAČE-FRAMM001-5883253-2014Sofinanciranje za spodbujanje podjetništva22.4.201531.12.2020Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače -Fram z dne 25.2.2015
M001-5883253-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini Rače-Fram3.7.201531.12.2020Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rače-Fram za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA RENČE - VOGRSKOM001-2203553-2016Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče-Vogrsko 2015-202013.10.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče-Vogrsko
OBČINA REČICA OB SAVINJIM001-2255987-2015Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za 2015-20206.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 20152020
OBČINA RIBNICAM001-5883865-2015_IDodeljevanje pomoči za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja5.8.2015 čistopis 29.3.201831.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica
M001-5883865-2019Pomoč za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice7.3.201931.12.2020Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice (osnutek pravilnika z dne 4.3.2019)
OBČINA RIBNICA NA POHORJUM001-1358324-2014Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju24.10.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na Pohorju
M001-1358324-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Ribnica na Pohorju20.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA ROGATECM001-5883938-2014Finančna sredstva za namenpospeševanja zaposlovanja v občini Rogatec22.12.201431.12.2020Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec
M001-5883938-2015Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Rogatec 2015-202020.7.201531.12.2020Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020.
OBČINA ROGAŠKA SLATINAM001-5883946-2014Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja16.6.201431.12.2020Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina.
M001-5883946-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Rogaška Slatina9.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA ROGAŠOVCIM001-5883245-2014Spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci4.4.201431.12.2020predlog Pravilnika o spodbujanju in razvoja v Občini Rogašovci
M001-5883245-2015Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Rogašovci25.4.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l. RS, št. 26/2016).
OBČINA RUŠEM001-5883571-2016Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše16.5.201631.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše (UGSLO, št. 70/15).
OBČINA SELNICA OB DRAVIM001-1357930-2015Spodbujanje podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi20.8.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV št. 25/07 in št. 8/15) in predlog pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi
M002-1357930-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi4.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA SEMIČM001-5880262-2015Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Semič20.1.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič
M002-5880262-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Semič5.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA SEVNICAM001-5883008-2015_IPospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica3.4.2015 čistopis 23.2.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
M002-5883008-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Sevnica1.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA SEŽANAM001-5884047-2015Spodbujanje zaposlovanja v Občini Sežana19.3.201531.12.2020Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana
M002-5884047-2015Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana29.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za programsko obdobje 2015 2020
OBČINA SLOVENSKA BISTRICAM001-5884250-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Slovenska Bistrica20.7.201531.12.2020Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Slovenska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020
M002-5884250-2015Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica12.8.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 59/03).Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št 34/15).
OBČINA SLOVENSKE KONJICEM001-5883814-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice14.10.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA SOLČAVAM001-1365851-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Solčava11.5.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Solčava za programsko obdobje 2015-2020
M002-1365851-2015Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Solčava9.12.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVIM001-2242788-2015Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi3.8.201531.12.2020Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v obdobju 2015-2020 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 10/2015).
M002-2242788-2015Spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Središče ob Dravi25.11.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Središče ob Dravi za programsko obdobje 2015 - 2020
OBČINA STARŠEM001-5883199-2015Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše15.12.201531.12.2020predlogu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Starše
M002-5883199-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Starše30.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Starše za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA STRAŽAM002-2241145-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Straža10.9.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAHM001-2242796-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Sveta Trojica v Slovenjskih goricah22.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015-2020.
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICIM001-5880319-2016Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti Sveti Jurij ob Ščavnici13.7.201631.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
OBČINA SVETI TOMAŽM001-2242761-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Sveti Tomaž12.5.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015-2020
M002-2242761-2013Finančna pomoč za spodbujanje kmetijstva v Občini Sveti Tomaž19.7.201331.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja a programsko obdobje 2014-2020
M002-2242761-2015_IFinančna pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž25.5.2015 čistopis 20.2.201831.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Sveti Tomaž
OBČINA TABORM001-1357727-2019Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis9.5.201931.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020
OBČINA TIŠINAM001-5883067-2014Dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišini23.1.201531.12.2020Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina.Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina.
M001-5883067-2016Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v ovčini Tišina3.10.201631.12.2020Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina za programsko obdobje 2016-2020
OBČINA TOLMINM001-5881455-2015Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin16.7.201531.12.2020Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (z dne 9.7.2015)
M002-5881455-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Tolmin 2015-202012.11.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja Občini Tolmin
OBČINA TRBOVLJEM001-5882940-2014_IDodeljevanje spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje13.6.2014 čistopis 24.2.201631.12.2020osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje.Odlok proračuna občine Trbovlje za leto 2014.
M001-5882940-2018Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v Občini Trbovlje6.4.201831.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Trbovlje za obdobje 2018-2020
OBČINA TREBNJEM001-5882958-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Trebnje2.6.201531.12.2020predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020
OBČINA TRŽIČM001-5883547-2015Podpore programom podeželja v občini Tržič 2015-20208.10.201531.12.2020Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tržič za programsko obdobje 2015-2020
M001-5883547-2018Dodeljevanje spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič29.1.201831.12.2020Osnutek Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tržič (z dne 26.1.2018)
OBČINA VELIKE LAŠČEM001-5874785-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Velike Lašče22.7.201531.12.2020Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče.
M002-5874785-2015Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče4.8.201531.12.2020Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/2015 z dne 8.7.2015).
OBČINA VIDEMM001-5883423-2017Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm14.12.201731.12.2020Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm za programsko obdobje 2018-2020.
OBČINA VIPAVAM001-5879922-2015Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Vipava11.6.201531.12.2020