Skoči na vsebino

DRŽAVNE POMOČI (ARHIV DO 2015)

veljavne do dne 31.12.2015

 

 

Priglasitelj

 

 

Naziv

Matična št. priglasitve MSSIMatična št. priglasitve MSECOblikaKategorijaDatum koncaDatum mnenjaPravna podlaga
JS RS ZA PODJETNIŠTVOSemenski kapital lastniški vstop za rast inovativnih podjetijBE01-5523362-2015SA.41795Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.201523.2.2015predlog Javnega razpisa Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij (predlog z dne 11. 2. 2015) in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013-2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28.02.2013 in dopolnitve sklepa Vlade RS, št. 47602-6/2014/6 z dne 25.03.2014)
MINISTRSTVO ZA FINANCEPomoč za reševanje za Probanke d.d.0003-5028256-2013SA.37314Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.20156.9.2013finančni program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCEPomoč za reševanje za Factor banko d.d.0002-5028256-2013SA.37315Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.20156.9.2013finančni program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOFinančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomočBE01-2399245-2014SA.40044Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.20154.12.2014Ni definirano
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROPomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.0001-5715334-2010N 175/2010Državna pomočPremogovništvo31.12.201530.6.2011Zakon o postopnem zapiranju Rudnika RTHPredlog sprememb in dopolnitev Zakona
MINISTRSTVO ZA KULTUROPospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji0001-5228000-2003N454/2009, SA.35596 (2012/N)Državna pomočKultura31.12.20158.3.2004Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/2010)
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOROprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksidaBE01-2399253-2013SA.36786(2013/X)Skupinska izjemaVarstvo okolja31.3.201523.5.2013 26.6.2014 30.12.2014Pravna podlaga sheme je predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida (z dne 20.5.2013)