Skoči na vsebino

"DE MINIMIS" POMOČI - LOKALNI NIVO (DO 31.12.2016)

Priglasitelj

Matična številka priglasitve MSSI

Naziv

Datum mnenja

Datum konca

Stopnja

REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ d.o.o.

M001-5980968-2015

Garancijska shema Rudnika Zagorja v zapiranju

3.9.2015

7.10.2015

Lokalna

M002-5980968-2015

Garancijska shema za Zasavje

23.9.2015

Lokalna

OBČINA ŠKOFJA LOKA

M001-5883318-2015

Rekreativne turistične dejavnosti - športni centri za spodbujanje žičniške dejavnosti

16.3.2015

30.12.2015

Lokalna

MESTNA OBČINA CELJE, CELJE

M001-5880360-2015

Sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Mestne občine Celje v letu 2015

29.5.2015

31.12.2015

Lokalna

OBČINA DOBRNA

M001-1358570-2015

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest v v Občini Dobrna

9.3.2015

Lokalna

OBČINA PIRAN

M001-5883873-2014

Finančne intervenicje za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran

3.3.2015

Lokalna

OBČINA POLJČANE

M001-2242745-2015

Razvoj malega gospodarstva na območju Občine Poljčane

9.7.2015

Lokalna

OBČINA ŠENTILJ

M001-5884209-2015

Pospeševanje samozaposlovanja v Občini Šentilj

24.7.2015

Lokalna

OBČINA ŠKOFJA LOKA

M001-5883318-2016

Pomoč za žičniško dejavnost - rekreativne turistične dejavnosti STC Stari vrh d.o.o.

12.2.2016

30.12.2016

Lokalna

MESTNA OBČINA CELJE, CELJE

M001-5880360-2016

Sofinanciranje obnove stavb ter sakralne in kulturne dediščine v Mestni občini Celje v letu 2016

11.5.2016

31.12.2016

Lokalna

MESTNA OBČINA KRANJ

M001-5874653-2016

Sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja

21.7.2016

Lokalna

OBČINA DOMŽALE

M002-5880513-2015

Spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale - pomoč Območno obrtni podjetniški zbornici

1.7.2015

Lokalna

OBČINA HRPELJE - KOZINA

M001-5883032-2016

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Herpelje - Kozina

18.5.2016

Lokalna

OBČINA PIRAN

M001-5883873-2016

Finančne intervencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran

28.1.2016

Lokalna

OBČINA PIVKA

M001-5883563-2016

Državne pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za 2016 - 2020

30.3.2016

Lokalna

OBČINA POLJČANE

M001-2242745-2016

Razvoj malega gospodarstva na območju Občine Poljčane

2.9.2016

Lokalna

OBČINA ŠENTILJ

M002-5884209-2016

Pospeševanje samozaposlovanja v Občini Šentilj

10.11.2016

Lokalna