Skoči na vsebino

"DE MINIMIS" POMOČI - DRŽAVNI NIVO (DO 31.12.2016)

Priglasitelj

Matična številka priglasitve MSSI

Naziv

Datum mnenja

Datum konca

Stopnja

JS RS ZA PODJETNIŠTVO

M001-5523362-2015

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

26.1.2015

31.12.2015

Državna

M004-5523362-2015

Zagonske spodbude za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

3.3.2015

Državna

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

M002-2399245-2015

Mnenje o skladnosti individualne de minimis pomoči družbi Polzela, tovarna nogavic, d.d.

3.12.2015

Državna

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

M001-2399245-2016

Individualna de minimis pomoč družbi Lipica turizem, d.o.o.

5.2.2016

30.6.2016

Državna

M002-2399245-2016

Mnenje o skladnosti individualne de minimis pomoči družbi Arosa Mobilia d.o.o.

25.2.2016

Državna

JS RS ZA PODJETNIŠTVO

M002-5523362-2015

Subvencije za zagon inovativnih podjetij P2A 2015

5.2.2015

31.12.2016

Državna

M003-5523362-2015

Subvencije za zagon inovativnih podjetij P2B 2015

4.2.2015

Državna

M005-5523362-2015

Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2015

4.3.2015

Državna

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

M002-2399270-2016

Pomoč de minimis Aerodromu Portorož, d.o.o.

5.8.2016

Državna

M003-2399270-2016

Pomoč de minimis Aerodromu Ljubljana, d.o.o.

29.11.2016

Državna

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

M002-2399300-2016

Individualna de minimis Zavod Prava Poteza - Podpora iz okolja pri samostojnem življenju AAL Programme

28.6.2016

Državna

M003-2399300-2016

Individualna de minimis podjetju SMART-COM d.o.o. - Podpora iz okolja pri samostojnem življenju AAL Programme

28.6.2016

Državna

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS

M001-1937286-2015

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti

4.2.2016

31.3.2017

Državna