Skoči na vsebino

"DE MINIMIS"- D.NIVO (DO 31.12.2014)

na dan 17.12.2014
PriglasiteljŠtevilka priglasitveNazivDatum mnenjaDatum konca
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladM001-5854067-2014Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov17.7.201431.12.2020
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JAVNI SKLADM001-5860725-2014Pomoč de minimis za spodbujanje slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti24.10.201431.12.2015
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RSM002-1937286-2014Sofinanciranje stroškov prijave na objavljene razpise projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU Obzorja 202021.10.201431.12.2020
JS RS ZA PODJETNIŠTVOM001-5523362-2014Semenski kapital za zagon inovativnih podjetij23.5.201431.12.2020
M002-5523362-2014Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere29.5.201431.12.2015
M003-5523362-2014Subvemcije za zagon inovativnih podjetij 20141.9.201431.12.2015
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIM001-5022860-2014Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja7.3.201431.12.2020
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOM001-2399245-2014Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013201830.10.201431.12.2018
M002-2399245-2014Sofinanciranje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2010-20159.12.201431.12.2015
M003-2399245-2013Podjetno v svet podjetništva - Program spodbujanja konkurenčnosti Maribor s širšo okolico 2013 - 201825.4.201431.12.2018
M004-2399245-2013Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora - Podjetno v svet podjetništva25.4.201431.12.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORM001-2399270-2014Povračilo stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu12.11.201431.12.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORTM001-2399300-2014Sofinanciranje založništva otroške, mladinskem in strokovne periodike v šolstvu12.3.201431.12.2016
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJEM002-2399253-2014Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove9.7.201431.12.2015
M003-2399253-2014Spodbujanje združevanje primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov4.7.201431.12.2016
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOM001-5022851-2014Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih17.10.201431.12.2020
MINISTRSTVO ZA KULTUROM001-5228000-2014Sofinanciranje art kino programa in kinematografske distribucije4.12.201431.12.2015
M002-5228000-2014Sofinanciranje kulturnih programov na področju filmskih festivalov5.12.201431.12.2017
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaM001-5665493-2013Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij24.9.201331.12.2015
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKOM001-2067064-2014Pomoč de minimis v okviru sofinanciranja projektov Programa Norveškega finančnega instrumenta in Programa finančnega instrumenta EGP 2009-20147.11.201430.4.2017