Skoči na vsebino

"DE MINIMIS" - D.NIVO (2105, 2016 IN 2017)

veljavne de minimis sheme, državni nivo, do konca 2015, 2016 in 2017   
 
Priglasitelj
 
Številka priglasitveNazivDatum mnenja DTDatum konca DTStopnja
JS RS ZA PODJETNIŠTVOM001-5523362-2015Mikrokrediti za mikro in mala podjetja26.1.201531.12.2015Državni nivo
M002-5523362-2014Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere29.5.201431.12.2015Državni nivo
M003-5523362-2014Subvemcije za zagon inovativnih podjetij 20141.9.201431.12.2015Državni nivo
M004-5523362-2015Zagonske spodbude za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo3.3.201531.12.2015Državni nivo
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOM002-2399245-2014Sofinanciranje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2010-20159.12.201431.12.2015Državni nivo
M002-2399245-2015Mnenje o skladnosti individualne de minimis pomoči družbi Polzela, tovarna nogavic, d.d.3.12.201531.12.2015Državni nivo
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROM001-2399270-2014Povračilo stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu12.11.201431.12.2015Državni nivo
MINISTRSTVO ZA KULTUROM001-5228000-2014Sofinanciranje art kino programa in kinematografske distribucije4.12.201431.12.2015Državni nivo
Slovenski filmski center, javna agencija RSM001-5860725-2014Pomoč de minimis za spodbujanje slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti24.10.201431.12.2015Državni nivo
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOM001-2399245-2016Individualna de minimis pomoč družbi Lipica turizem, d.o.o.5.2.201630.6.2016Državni nivo
M002-2399245-2016Mnenje o skladnosti individualne de minimis pomoči družbi Arosa Mobilia d.o.o.25.2.201630.6.2016Državni nivo
JS RS ZA PODJETNIŠTVOM002-5523362-2015Subvencije za zagon inovativnih podjetij P2A 20155.2.201531.12.2016Državni nivo
M003-5523362-2015Subvencije za zagon inovativnih podjetij P2B 20154.2.201531.12.2016Državni nivo
M005-5523362-2015Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 20154.3.201531.12.2016Državni nivo
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROM002-2399270-2016Pomoč de minimis Aerodromu Portorož, d.o.o.5.8.201631.12.2016Državni nivo
M003-2399270-2016Pomoč de minimis Aerodromu Ljubljana, d.o.o.29.11.201631.12.2016Državni nivo
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTM001-2399300-2014Sofinanciranje založništva otroške, mladinskem in strokovne periodike v šolstvu12.3.201431.12.2016Državni nivo
M002-2399300-2016Individualna de minimis Zavod Prava Poteza - Podpora iz okolja pri samostojnem življenju AAL Programme28.6.201631.12.2016Državni nivo
M003-2399300-2016Individualna de minimis podjetju SMART-COM d.o.o. - Podpora iz okolja pri samostojnem življenju AAL Programme28.6.201631.12.2016Državni nivo
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOM003-2399253-2014Spodbujanje združevanje primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov4.7.201431.12.2016Državni nivo
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RSM001-1937286-2015Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti4.2.201631.3.2017Državni nivo
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politikoM001-2067064-2014Pomoč de minimis v okviru sofinanciranja projektov Programa Norveškega finančnega instrumenta in Programa finančnega instrumenta EGP 2009-20147.11.201430.4.2017Državni nivo
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROM001-2399270-2017Pomoč de minimis Aerodromu Maribor, d.o.o.10.3.201731.12.2017Državni nivo
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOM002-2399253-2014Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove9.7.201431.12.2017Državni nivo
MINISTRSTVO ZA KULTUROM002-5228000-2014Sofinanciranje kulturnih programov na področju filmskih festivalov5.12.201431.12.2017Državni nivo