Skoči na vsebino

EVIDENCE PRIGLASITEV (ARHIV)

De minimis pomoči (arhiv)

> do 31.12.2013:

*23.10.2013: Podaljšanje obstoječih shem državnih pomoči in de minimis pomoči

Konec leta 2013 se izteče veljavnost shem državnih pomoči, ki so bile potrjene s strani Ministrstva za finance na osnovi Uredbe (ES) št. 800/2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) oz. Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 (Uredba de minimis). Z namenom nemotenega dodeljevanja državnih pomoči v prihodnjem obdobju vam zato posredujemo navodila Ministrstva za finance glede izvajanja obstoječih shem državnih pomoči v prehodnem obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014.

 

 

> do 31.12.2014:

 

> do konca 2015, 2016, 2017:

Državne pomoči in skupinske izjeme (arhiv)