Skoči na vsebino

"DE MINIMIS" POMOČI - MINISTRSTVA (ARHIV)

PriglasiteljŠtevilka priglasitveNazivDatum konca DTDatum mnenja DT
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JAVNI SKLADM001-5860725-2011Sofinanciranje digitalizacije slovenske kinimatografije s strani Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije31.12.201303.08.2011
M002-5860725-2011Sofinanciranje organizirane filmske stroke ter kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki sloveniji, sofinancirane s strani Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije31.12.201309.08.2011
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RSM001-1937286-2007Znanstveni sestanki, znanstvene monografije in znanstvene periodične publikacije31.12.2013

05.02.2007

dopolnitev

8.10.2010 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVEM003-5022860-2010Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela31.12.2013

05.01.2011

dopolnitve:

23.3.2011

27.6.2011

28.12.2011

9.5.2012

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOM001-2399245-2013Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 201431.12.201315.01.2013
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOM001-5715334-2007Razvojne spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo31.12.201329.01.2007
M001-5715334-2010Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje, de minimis31.12.201312.07.2010
M001-5715334-2012Javni razpis za predložitev standardnih projektov sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/201131.12.201322.10.2012
M002-5715334-2007Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 ? 201331.12.2013

23.02.2007

dopolnitve:

26.9.2007

12.11.2012

M002-5715334-2009Mednarodno razvojno sodelovanje31.12.201308.07.2009
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJEM001-2399253-2012Spodbujanje združevanje primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov31.12.201309.11.2012
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOM001-5022851-2007Dodeljevanje pomoči za dvig kakovosti podeželja in diverzifikacijo31.12.201320.08.2007
M001-5022851-2008Podpora vinarskemu sektorju za promocijske, izobraževalne in svetovalne dejavnosti31.12.201316.06.2008
M001-5022851-2011Financiranje in soginaciranej vlganj v gozdove31.12.201304.05.2011
MINISTRSTVO ZA KULTUROM001-5228000-2012Sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov31.12.201302.02.2012
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORM001-5186773-2007Spodbujanje ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - svetovalne storitve31.12.201328.06.2007
M001-5186773-2010Transnacionalni program Srednja Evropa 2007-201331.12.201314.05.2010
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKOM001-1783262-2009Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih v Posočju31.12.201326.01.2009
M001-1783262-2010Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-201331.12.201311.01.2010
M001-2067064-2012De minimis pomoč v okviru 3. javnega razpisa za operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-201331.12.201319.01.2012
M002-1783262-2009Operativni program INTERREG IVC 2007-201331.12.201302.02.2009
M002-1783262-2010Jadransko čezmejno sodelovanje IPA 2007-201331.12.201324.02.2010
M003-1783262-2008Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska31.12.201314.10.2008
M003-1783262-2009Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje31.12.2013

10.03.2009

dopolnjena

4.4.2012

M003-1783262-2010Razvojne podpore Pomurski regiji31.12.201301.02.2010
M005-1783262-2008Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-201331.12.201314.10.2008
M005-2067064-2010Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 - 2 javni razpis31.12.201313.10.2010
M006-1783262-2008Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-201331.12.201314.10.2008
M006-2067064-2010Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 2.JR31.12.201315.12.2010
Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeveM001-2399083-2010Obnovljivi viri energije v primorskih regijah z donacijskimi sredstvi Švicarskega prispevka31.12.201303.05.2010