Skoči na vsebino

"DE MINIMIS" POMOČI - LOKALNI NIVO (ARHIV)

PriglasiteljŠtevilka priglasitveNazivDatum konca DTDatum mnenja DT
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., KranjM001-5891019-2009Garancijska shema Gorenjske31.12.201307.05.2009
MESTNA OBČINA CELJE, CELJEM001-5880360-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj podeželja v Mestni občini Celje31.12.201319.06.2007
MESTNA OBČINA KOPERM002-5874424-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper31.12.201321.06.2007
MESTNA OBČINA KRANJM001-5874653-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Mestni občini Kranj31.12.201314.06.2007
MESTNA OBČINA LJUBLJANAM002-5874025-2007Investicije v dopolnilne dejavnosti v Mestni občini Ljubljana31.12.201305.04.2007
MESTNA OBČINA MARIBORM001-5883369-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj podeželja v Mestni občini Maribor31.12.201307.05.2007
M002-5883369-2007Spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor31.12.201311.06.2007
M003-5883369-2007Sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru v mestu Maribor31.12.201308.08.2007
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAM001-5883172-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Mestni občini Murska Sobota31.12.201331.05.2007
MESTNA OBČINA NOVA GORICAM001-5881773-2007Dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica31.12.201321.02.2007
M001-5881773-2009Sofinanciranje investicij v kmetijstvo v Mestni občini Nova Gorica31.12.201306.10.2009
M002-5881773-2011Spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica31.12.201331.03.2011
MESTNA OBČINA NOVO MESTOM001-5883288-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto31.12.201322.05.2007
MESTNA OBČINA PTUJM001-5883598-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj podeželja v Mestni občini Ptuj31.12.201314.06.2007
M002-5883598-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj31.12.201320.08.2007
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECM001-5883903-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec31.12.201326.06.2007
M001-5883903-2012Spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec31.12.201323.10.2012
MESTNA OBČINA VELENJEM002-5884268-2007Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-201331.12.201309.08.2007
OBČINA AJDOVŠČINAM001-5879914-2007Spodbujanje neposrednih investicij v izgradnjo poslovnih con v Občini Ajdovščina31.12.201314.02.2007
M002-5879914-2007Subvencioniranje projektov inovacij v Občini Ajdovščina31.12.201314.02.2007
M003-5879914-2007Dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava31.12.201314.02.2007
M004-5879914-2007Večanje zaposlitvenih možnosti v občini Ajdovščina31.12.201312.03.2007
M005-5879914-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ajdovščina31.12.201330.08.2007
OBČINA APAČEM001-2215632-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Apače31.12.201304.10.2007
M002-2215632-2007Pospeševanje malega gospodarstva v občini Apače31.12.201312.11.2007
OBČINA BELTINCIM001-5883016-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Beltinci31.12.201320.09.2007
OBČINA BENEDIKTM001-1332139-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Benedikt31.12.201313.02.2008
M001-1332139-2010Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Benedikt31.12.201322.03.2010
OBČINA BLEDM001-5883539-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Bled31.12.201307.05.2008
M001-5883539-2012Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bled31.12.201320.04.2012
OBČINA BLOKEM001-1358456-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Bloke31.12.201311.12.2007
OBČINA BOHINJM001-5883415-2008Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj31.12.201314.07.2008
M002-5883415-2007Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj31.12.201320.08.2007
OBČINA BOROVNICAM001-5883393-2007Programi ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica 2007 - 201331.12.201309.08.2007
M001-5883393-2008Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Borovnica31.12.201310.06.2008
M002-5883393-2007Finančna sredstva za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Borovnica31.12.201305.11.2007
OBČINA BOVECM001-5881498-2007Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec31.12.201311.07.2007
OBČINA BRASLOVČEM001-1357557-2008Sofinanciranje kadrovskih štipendij za deficitarne poklice31.12.201322.07.2008
OBČINA BREŽICEM001-5880173-2012Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Brežice31.12.201318.07.2012
OBČINA CANKOVAM001-1365789-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Cankova31.12.201314.12.2007
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEMM001-5874670-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem31.12.201322.04.2008
OBČINA CERKNICAM002-5880157-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Cerknica31.12.201319.07.2007
OBČINA CERKNOM002-5880076-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Cerkno31.12.201330.07.2007
OBČINA CERKVENJAKM001-1332066-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Cerkvenjak31.12.201313.02.2008
OBČINA CIRKULANEM001-2242770-2011Finančna pomoč za mikro, majhna in srednje velika podjetja v občini Cirkulane31.12.201313.04.2011
OBČINA DIVAČAM001-5882974-2011Spodbujanje gospodarstva v občini Divača31.12.201325.05.2011
M002-5882974-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Divača31.12.201326.08.2008
OBČINA DOBJEM001-1357409-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Dobje pri Planini31.12.201309.07.2007
OBČINA DOBREPOLJEM001-5886252-2007Sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobrepolje31.12.201327.08.2007
OBČINA DOBRNAM002-1358570-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Dobrna31.12.201319.06.2007
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADECM001-5874998-2007Sofinanciranje investicij, kmetijstvo31.12.201325.04.2007
OBČINA DOLENJSKE TOPLICEM001-1365720-2009Pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice v letih 2009 do 201331.12.201316.09.2009
M002-1365720-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dolenjske Toplice31.12.201313.06.2007
M002-1365720-2009Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice31.12.201315.09.2009
OBČINA DOMŽALEM001-5880513-2013Spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale31.12.201322.01.2013
M002-5880513-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Domžale31.12.201304.04.2008
M002-5880513-2013Spodbujanje kmetijstva v občini Domžale31.12.201301.01.1900
OBČINA DRAVOGRADM001-5880351-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Dravograd31.12.201320.08.2007
OBČINA DUPLEKM001-5883300-2007Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Duplek31.12.201322.11.2007
OBČINA GORENJA VAS-POLJANEM001-5883261-2007Pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Gorenja vas-Poljane31.12.201311.06.2007
M002-5883261-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Gorenja vas-Poljane31.12.201319.06.2007
OBČINA GORIŠNICAM001-5883962-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Gorišnica31.12.201314.09.2007
OBČINA GORJEM001-2209721-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Gorje31.12.201325.03.2008
M001-2209721-2011Dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Gorje31.12.201312.05.2011
OBČINA GORNJA RADGONAM001-5880289-2007Podpora programom kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona31.12.201309.08.2007
M001-5880289-2008Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in spodbujanje zaposlovanja iskalcev zaposlitve v občini Gornja Radgona31.12.201327.05.2008
OBČINA GORNJI GRADM001-5883776-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Gornji Grad31.12.201304.09.2007
M001-5883776-2011Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Gornji Grad31.12.201309.03.2011
OBČINA GORNJI PETROVCIM001-5883075-2009Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Gornji Petrovci31.12.201308.12.2009
OBČINA GRADM001-1365673-2010Dodelejvanej pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Grad31.12.201322.03.2010
OBČINA GROSUPLJEM001-5880734-2007Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Grosuplje31.12.201331.05.2007
M002-5880734-2007Dodeljevanje pomoci za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v obcini Grosuplje za programsko obdobje 2007-201331.12.201328.06.2007
OBČINA HAJDINAM001-1357441-2008Spodbujanje podjetništva v občini Hajdina31.12.201307.04.2008
OBČINA HODOŠM001-1357344-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Hodoš31.12.201315.10.2007
OBČINA HOČE - SLIVNICAM001-1365568-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Hoče-Slivnica31.12.201330.11.2007
M001-1365568-2012Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Hoče-Slivnica31.12.201308.05.2012
OBČINA HRASTNIKM001-5880181-2010Dodeljevanje državnih pomoči za razvoj podeželja in kmetijstva v Občini Hrastnik de minimis31.12.201316.06.2010
M002-5880181-2010Finančne pomoči za ohranjanje in razvoj podjetništva in obrti v občini Hrastnik31.12.201308.07.2010
OBČINA HRPELJE - KOZINAM001-5883032-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Hrpelje-Kozina31.12.201315.11.2007
OBČINA IDRIJAM001-5880068-2007Programi razvoja podeželja v občini Idrija 2007-201331.12.201306.11.2007
OBČINA IGM001-5874769-2007Subvencije v razvoj turizma v Občini Ig31.12.201325.09.2007
M001-5874769-2008ubvencije v razvoj turizma v Občini Ig31.12.201302.04.2008
M002-5874769-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini IG31.12.201322.05.2007
OBČINA ILIRSKA BISTRICAM001-5880416-2007Krediti na podlagi subvencionirane obrestne mere za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti in turizma v Ilirski Bistrici31.12.201312.03.2007
M001-5880416-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ilirska Bistrica31.12.201310.06.2008
M001-5880416-2009Znižanje najemnine za poslovni prostor31.12.201302.07.2009
M004-5880416-2007Nadomestilo dela plače pripravnikov in novo zaposlenih oseb na območju Ilirske Bistrice31.12.201311.12.2007
OBČINA IVANČNA GORICAM001-5886244-2007Sofinanciranje programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica31.12.201311.07.2007
OBČINA JESENICEM001-5874335-2007Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice31.12.201309.05.2007
M001-5874335-2011Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in gozdarstva v občini Jesenice 2011-201331.12.201308.04.2011
M002-5874335-2007Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice31.12.201322.05.2007
M003-5874335-2007Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in gozdarstva v občini Jesenice31.12.201320.06.2007
OBČINA JEZERSKOM001-1332112-2007Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jezersko31.12.201302.11.2007
OBČINA JURŠINCIM001-5883750-2008Pospeševanje podjetništva, inovativnosti in dopolnilnih dejavnosti v Občini Juršinci31.12.201304.06.2008
OBČINA KAMNIKM001-5874483-2012Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kamnik31.12.201327.11.2012
M002-5874483-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Kamnik31.12.201304.09.2007
OBČINA KANAL OB SOČIM002-5881820-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Kanal ob Soči31.12.201304.09.2007
OBČINA KOBARIDM002-5881463-2007Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid 2007-201331.12.201328.09.2007
OBČINA KOMENM001-5883091-2008Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komen31.12.201325.04.2008
M002-5883091-2007Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komen31.12.201314.09.2007
OBČINA KOMENDAM002-1332155-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Komenda31.12.201326.09.2007
OBČINA KOZJEM001-5884004-2007Državne pomoči na področju kmetijstva v Občini Kozje za obdobje 2007-201331.12.201328.08.2007
OBČINA KOČEVJEM001-5874238-2012Izredno začasno znižanje najemnine za poslovne prostore v lasti občine Kočevje31.12.201301.01.1900
OBČINA KRANJSKA GORAM001-5874327-2011Kreditiranje na podlagi subvencionirane obrestne mere31.12.201301.04.2011
M002-5874327-2007Subvencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora31.12.201319.04.2007
OBČINA KRIŽEVCIM001-1332147-2007Promocija in trženje proizvodov in storitev ter izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih, nekmetijskih dejavnosti, predelave in trženja v občini Križevci31.12.201306.09.2007
OBČINA KRŠKOM001-5874572-2011Finčna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško31.12.201301.04.2011
M002-5874572-2011Spodbujanje gospodarstva v občini Krško31.12.201319.05.2011
OBČINA KUNGOTAM001-5884144-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Kungota31.12.201304.10.2007
OBČINA KUZMAM001-5883121-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Kuzma31.12.201330.08.2007
M002-5883121-2010Nakup strojev in opreme za delo v gozdarstvu v občini Kuzma31.12.201314.12.2010
OBČINA LAŠKOM001-5874505-2007Podpore programom razvoja podeželja v obcini Laško 2007-201331.12.201328.06.2007
OBČINA LENARTM001-5874254-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Lenart31.12.201313.02.2008
OBČINA LITIJAM001-5874246-2007Finančna sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Litija31.12.201318.04.2007
M002-5874246-2007Pomoč za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju drobnega gospodarstva v občini Litija31.12.201314.09.2007
OBČINA LJUBNOM001-5883733-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ljubno31.12.201327.06.2007
M001-5883733-2010Dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ljubno31.12.201314.03.2011
OBČINA LJUTOMERM001-5874092-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ljutomer31.12.201319.06.2007
OBČINA LOGATECM001-5874661-2007Finančna sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Logatec31.12.201320.03.2007
M002-5874661-2007Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Logatec31.12.201311.06.2007
OBČINA LOVRENC NA POHORJUM001-1357883-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Lovrenc na Pohorju31.12.201319.06.2007
OBČINA LOŠKA DOLINAM001-5880165-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Loška Dolina31.12.201304.09.2007
OBČINA LUČEM001-5883784-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Luče31.12.201309.07.2007
M001-5883784-2009Dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče31.12.201305.05.2009
OBČINA MAKOLEM001-2242753-2007Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Makole31.12.201324.08.2007
OBČINA MARKOVCIM001-1357492-2008Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci31.12.201316.06.2008
OBČINA MEDVODEM001-5874564-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Medvode31.12.201330.06.2008
M001-5874564-2012Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode31.12.201306.11.2012
OBČINA METLIKAM001-5881374-2011Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Metlika31.12.201322.03.2011
M002-5881374-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Metlika31.12.201313.07.2007
OBČINA MEŽICAM001-5883610-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Mežica31.12.201322.04.2008
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJUM001-1365614-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miklavž na Dravskem polju31.12.201305.11.2007
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICAM001-5881838-2008Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miren-Kostanjevica31.12.201310.06.2008
OBČINA MIRNA PEČM001-1357816-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mirna Peč31.12.201318.07.2007
M001-1357816-2012Subvencioniranje najemnine poslovnih prostorov v občini Mirna Peč31.12.201301.02.2012
OBČINA MISLINJAM001-5883954-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Mislinja31.12.201304.10.2007
OBČINA MOKRONOG - TREBELNOM001-2241170-2008Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mokronog-Trebelno31.12.201326.02.2008
OBČINA MORAVSKE TOPLICEM001-5883164-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Moravske Toplice31.12.201320.08.2007
OBČINA MORAVČEM001-5880505-2012Program razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 201231.12.201318.07.2012
OBČINA MUTAM001-5881706-2007Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 2007-201331.12.201308.08.2007
OBČINA NAKLOM001-5874688-2007Podpore programom razvoja podeželja v občini Naklo 2007-201331.12.201307.08.2007
M001-5874688-2010Dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo za obdobje 2010-201331.12.201309.09.2010
OBČINA NAZARJEM001-5883822-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Nazarje31.12.201316.07.2007
OBČINA OPLOTNICAM001-1357506-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Oplotnica31.12.201319.06.2007
OBČINA ORMOŽM001-5883687-2009Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož31.12.201325.03.2009
M001-5883687-2011Oprostitev komunalnega prispevka31.12.201314.04.2011
M002-5883687-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ormož13.12.201326.09.2007
OBČINA OSILNICAM001-5874220-2013Spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma v občini Osilnica31.12.201322.01.2013
OBČINA PESNICAM001-5884098-2011Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v občini Pesnica31.12.201325.08.2011
M002-5884098-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Pesnica31.12.201316.07.2007
OBČINA PIRANM001-5883873-2013Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Piran31.12.201301.01.1900
M002-5883873-2007Finančna sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Piran31.12.201306.04.2007
M002-5883873-2010Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Piran31.12.201314.06.2010
OBČINA PIVKAM001-5883563-2007Državna pomoč za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007 - 201331.12.201314.06.2007
M001-5883563-2008Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Pivka13.12.201326.02.2008
M001-5883563-2011Pospeševanje kmetijstva v občini Pivka31.12.201304.05.2011
OBČINA POLJČANEM001-2242745-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Pojčane31.12.201304.10.2007
OBČINA POLZELAM001-1357603-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Polzela31.12.201326.09.2007
OBČINA POSTOJNAM002-5883512-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Postojna31.12.201327.06.2007
OBČINA PREDDVORM001-5874599-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Preddvor31.12.201310.07.2007
OBČINA PREVALJEM001-1357719-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Prevalje31.12.201314.09.2007
OBČINA PUCONCIM001-5883237-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Puconci31.12.201319.06.2007
OBČINA RADENCIM001-5880297-2011Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radenci31.12.201330.08.2011
OBČINA RADOVLJICAM001-5883466-2012Dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica31.12.201319.01.2012
M002-5883466-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Radovljica31.12.201321.06.2007
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEMM001-5883628-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ravne na Koroškem31.12.201314.07.2008
OBČINA RAZKRIŽJEM001-1332163-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Razkrižje31.12.201304.10.2007
OBČINA RAČE-FRAMM001-5883253-2007Sofinanciranje spodbujanja podjetništva v občini Rače Fram31.12.201302.02.2007
M002-5883253-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rače - Fram31.12.201330.07.2007
OBČINA RENČE - VOGRSKOM001-2203553-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Renče-Vogrsko31.12.201311.07.2007
OBČINA REČICA OB SAVINJIM001-2255987-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Rečica ob Savinji31.12.201330.06.2008
OBČINA RIBNICA NA POHORJUM001-1358324-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ribnica na Pohorju31.12.201323.09.2007
M001-1358324-2011Pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na Pohorju31.12.201325.05.2011
OBČINA ROGATECM001-5883938-2007Finančna sredstva za namen pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec31.12.201314.03.2007
M002-5883938-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec31.12.201313.06.2007
OBČINA ROGAŠKA SLATINAM001-5883946-2013Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja31.12.201321.01.2013
M002-5883946-2007Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina31.12.201308.06.2007
OBČINA ROGAŠOVCIM001-5883245-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Rogašovci31.12.201320.09.2007
OBČINA RUŠEM001-5883571-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ruše31.12.201311.11.2007
OBČINA SELNICA OB DRAVIM001-1357930-2007Državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Selnica ob Dravi31.12.201307.06.2007
M002-1357930-2007Pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Selnica ob Dravi31.12.201326.09.2007
M003-1357930-2007Pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi31.12.201326.09.2007
OBČINA SEMIČM001-5880262-2011Spodbujanje gospodarstva v občini Semič31.12.201324.06.2011
M002-5880262-2007Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini semič31.12.201318.05.2007
OBČINA SEVNICAM001-5883008-2011Finančna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica31.12.201323.03.2011
M002-5883008-2011Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Sevnica31.12.201323.03.2011
OBČINA SEŽANAM001-5884047-2007Ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Sežana31.12.201302.08.2007
M001-5884047-2010Spodbujanje prve zaposlitve oz. pripravništva občini Sežana31.12.201307.04.2010
OBČINA SLOVENSKA BISTRICAM001-5884250-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Slovenska Bistrica31.12.201302.07.2007
OBČINA SLOVENSKE KONJICEM003-5883814-2007Pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov v občini Slovenske Konjice31.12.201307.08.2007
OBČINA SOLČAVAM001-1365851-2007Pomoci za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v obcini Solcava za programsko obdobje 2007201331.12.201328.06.2007
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVIM001-2242788-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Središče ob Dravi31.12.201324.09.2007
M001-2242788-2011Pomoč malemu gospodarstvu v občini Središče ob dravi31.12.201316.01.2012
OBČINA STARŠEM001-5883199-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Starše31.12.201314.09.2007
M001-5883199-2008Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest v Občini Starše31.12.201307.05.2008
OBČINA STRAŽAM001-2241145-2011Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Straža31.12.201305.07.2011
OBČINA SVETA ANAM001-1332074-2007Samozaposlovanje in odpiranje novih zaposlitev31.12.201304.05.2007
M001-1332074-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Sveta Ana31.12.201303.07.2008
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAHM001-2242796-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah31.12.201326.08.2008
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICIM002-5880319-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici31.12.201326.09.2007
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAHM001-2242877-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah31.12.201326.02.2008
OBČINA SVETI TOMAŽM001-2242761-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Sveti Tomaž31.12.201322.12.2008
M001-2242761-2012Finančna pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž31.12.201317.05.2012
OBČINA TABORM001-1357727-2010Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Tabor31.12.201328.07.2010
OBČINA TOLMINM001-5881455-2011Subvencioniranje obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin31.12.201308.04.2011
M002-5881455-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Tolmin31.12.201321.06.2007
OBČINA TRBOVLJEM001-5882940-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Trbovlje31.12.201330.11.2007
OBČINA TREBNJEM001-5882958-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Trebnje31.12.201313.02.2008
OBČINA TRZINM001-1358561-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Trzin31.12.201330.08.2007
OBČINA TRŽIČM002-5883547-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Tržič31.12.201313.07.2007
OBČINA VELIKA POLANAM001-1332104-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Velika Polana31.12.201327.11.2007
OBČINA VELIKE LAŠČEM001-5874785-2007Programi razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče 2007-201331.12.201323.07.2007
M001-5874785-2009Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Velike Lašče31.12.201315.12.2009
OBČINA VERŽEJM001-1332171-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Veržej31.12.201318.07.2007
OBČINA VIDEMM002-5883423-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za razvoj podeželja v občini Videm31.12.201331.05.2007
OBČINA VIPAVAM001-5879922-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Vipava31.12.201302.07.2007
OBČINA VODICEM001-5874637-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Vodice31.12.201320.09.2007
OBČINA VOJNIKM001-5880386-2010Finančna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Vojnik31.12.201331.03.2010
OBČINA VRANSKOM001-1357778-2007Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vransko za programsko obdobje 2007-201331.12.201306.11.2007
OBČINA VRHNIKAM001-5883407-2012Mnenje o shemi de minimis pomoči Spodbujanje razvoja podjetništva v občini Vrhnika31.12.201313.06.2012
M002-5883407-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Vrhnika31.12.201303.07.2007
OBČINA VUZENICAM001-5881765-2007Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vuzenica za obdobje 2007-201331.12.201328.09.2007
OBČINA ZAGORJE OB SAVIM001-5883890-2007Finančna sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Zagorje ob Savi31.12.201320.03.2007
OBČINA ZAVRČM001-5883377-2007Dodeljevanje pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč31.12.201307.08.2007
OBČINA ZREČEM001-5883342-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Zreče31.12.201319.06.2007
M001-5883342-2011Pospeševanje odpiranja delovnih mest v občini Zreče31.12.201313.04.2011
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEMM001-5883679-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Črna na Koroškem31.12.201315.10.2007
OBČINA ČRNOMELJM002-5880254-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj31.12.201308.10.2007
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBAM001-1358227-2007Podpore programom razvoja podeželja v občini Šempeter-Vrtojba 2007-201331.12.201328.09.2007
M001-1358227-2012Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šempeter-Vrtojba31.12.201309.01.2012
OBČINA ŠENTILJM002-5884209-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šentilj31.12.201316.07.2007
OBČINA ŠENTJERNEJM001-5883334-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šentjernej31.12.201316.07.2007
OBČINA ŠENTJURM001-5884799-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šentjur31.12.201331.05.2007
OBČINA ŠENTRUPERTM001-2241153-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šentrupert31.12.201322.04.2008
OBČINA ŠENČURM001-5874696-2007Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur31.12.201313.06.2007
M002-5874696-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šenčur31.12.201309.07.2007
OBČINA ŠKOCJANM001-5883296-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Škocjan31.12.201331.05.2007
M001-5883296-2009Pospeševanje razvoja malega gospodarstva31.12.201317.12.2009
OBČINA ŠKOFJA LOKAM001-5883318-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Škofja Loka31.12.201310.07.2007
OBČINA ŠKOFLJICAM001-5874602-2009Pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica31.12.201301.12.2009
M002-5874602-2007Sofinanciranje programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica31.12.201323.07.2007
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAHM001-5884012-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šmarje pri Jelšah31.12.201326.06.2007
M001-5884012-2008Oprostitev plačila komunalnega prispevka31.12.201303.07.2008
M001-5884012-2012Dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Šmarje pri Jelšah31.12.201322.02.2012
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICEM001-2241161-2007Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice31.12.201330.08.2007
OBČINA ŠMARTNO OB PAKIM001-5884276-2008Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šmartno ob Paki31.12.201304.06.2008
OBČINA ŠOŠTANJM001-5884284-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Šoštanj31.12.201330.11.2007
OBČINA ŽALECM001-5881544-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Žalec31.12.201326.06.2007
OBČINA ŽELEZNIKIM001-5883148-2011Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Železniki31.12.201327.01.2011
M002-5883148-2007Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Železniki31.12.201303.07.2007
OBČINA ŽETALEM001-1357999-2010Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale31.12.201303.05.2010
OBČINA ŽIRIM001-5883202-2007Podpore programom razvoja podeželja v občini Žiri 2007-201331.12.201331.07.2007
M001-5883202-2012Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žiri31.12.201318.07.2012
OBČINA ŽIROVNICAM001-1332201-2007Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica31.12.201322.11.2007
M001-1332201-2010Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žirovnica31.12.201324.05.2010
OBČINA ŽUŽEMBERKM001-1358383-2007Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007-201331.12.201306.09.2007