Skoči na vsebino

"DE MINIMIS" POMOČI - DRUGE DRŽAVNE INSTITUCIJE (ARHIV)

Priglasitelj

Št priglasitve

Naziv

Datum konca DT

Datum mnenja DT

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

M001-5891019-2009

Garancijska shema Gorenjske

31.12.2013

7.5.2009

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

M001-5854067-2008

Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov

31.12.2013

7.4.2008

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA

M001-5940117-2007

Dodeljevanje posojil, nepovratnih sredstev tej jamstev in odlog, delni oz. celotni odpis obveznosti

31.12.2013

20.7.2007

EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR ekonomske raziskave in podjetništvo d.o.o.

M001-5221412-2008

Garancijska shema Podravje

31.12.2013

13.2.2008

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency

M002-1937286-2007

Sofinanciranje stroškov prijave projektov na objavljene razpise 7. okvirnega programa EU oz. okvirnega programa Eurotom

31.12.2013

27.3.2007

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE - sklad za finančne vzpodbude razvoja

M001-5628849-2007

Spodbude Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

31.12.2013

30.4.2007

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA

M001-5868696-2007

Garancijska shema pri Regionalnem razvojnem centru Koper

31.12.2013

25.7.2007

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

M001-5156700-2009

Znižanje zavarovalne osnove

31.12.2013

13.11.2009

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JAVNI SKLAD

M001-5860725-2010

Financiranje promocije in distribucije filmov, financiranih s strani Filmskega sklada RS

31.12.2012

20.4.2010

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

M001-1338811-2010

Garancija za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji

31.12.2011

31.3.2010

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO in tuje investicije

M001-5748542-2008

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih prireditev s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij

31.12.2010

18.8.2008

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO in tuje investicije

M002-5748542-2008

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov

31.12.2010

2.9.2008

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

M001-5554195-2009

Odlog, delni oziroma celotni odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ali obročno odplačilo dolga iz naslova neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

31.12.2010

26.1.2009

PriglasiteljŠtevilka priglasitveNazivDatum konca DTDatum mnenja DT
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladM001-5854067-2008Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov31.12.201307.04.2008
EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR ekonomske raziskave in podjetništvo d.o.o.M001-5221412-2008Garancijska shema Podravje31.12.201313.02.2008
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research AgencyM002-1937286-2007Sofinanciranje stroškov prijave projektov na objavljene razpise 7. okvirnega programa EU oz. okvirnega programa Eurotom31.12.201327.03.2007
JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE - sklad za finančne vzpodbude razvojaM001-5628849-2007Spodbude Javnega sklada malega gospodarstva Goriške31.12.201330.04.2007
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJAM001-5940117-2007Dodeljevanje posojil, nepovratnih sredstev tej jamstev in odlog, delni oz. celotni odpis obveznosti31.12.201320.07.2007
OBČINA BRDAM001-5881781-2012Dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini Brda31.12.201329.02.2012
OBČINA PREBOLDM001-1357654-2012Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Prebold31.12.201301.01.1900
REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIAM001-5868696-2007Garancijska shema pri Regionalnem razvojnem centru Koper31.12.201325.07.2007
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJEM001-5156700-2009Znižanje zavarovalne osnove31.12.201313.11.2009