Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DE MINIMIS

Pomoči po pravilu "de minimis" so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči, gradivo posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance. Podrobnejše infomacije se nahajajo na spodnjih povezavah.

 

 

  

1. Pravne podlage za področje de minimis pomoči

 

2. Priglasitve de minimis pomoči

Postopki posredovanja podatkov o vsebini pomoči - priglašanje

 

Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev Ul RS, št. 56/98) opredeljene v sektorju država ter dodeljujejo de minimis pomoči, morajo posredovati ministrstvu podatke o vsebini pomoči v skladu z določbami iz zakona. Vsebino posamezne pomoči pripravi upravljavec pomoči in jo posreduje ministrstvu. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječe de minimis pomoči. Upravljalci pomoči posredujejo Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance podatke o vsebini predvidene pomoči na prednastavljenih obrazcih.

3. Preveritve o dodeljenih pomočeh (NAMENJENO DAJALCEM POMOČI)

Zahtevki za pridobitev podatkov iz evidenc se posredujejo na elektronki naslov: mf.sndp(at)mf-rs.si. Odgovor boste prejeli najkasneje v 14-ih dneh.

 

4. Poročanje o de minimis pomočeh

 

Opozorilo:

Nova uredba de minimis, ki je stopila v veljavo  1. januarja 2014, prvič natančno opredeljuje datum dodelitve pomoči. Pomoč de minimis je dodeljena takrat, ko se zakonska pravica za prejem pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim redom. Na podlagi tega se tudi preverja kumulacija pomoči.

Temu ustrezno smo s 1. januarjem 2014 prilagodili način poročanja. Od tega dne so vsi dajalci de minimis pomoči dolžni poročati Ministrstvu za finance najkasneje 15 dni po datumu dodelitve pomoči posameznemu podjetju in ne več po datumu transakcije pomoči.

Vse preveritve, ki se pripravijo za posamezno podjetje, so od 1. januarja 2014 narejene na podlagi datuma odobritve.

Za vse pomoči, ki ste jih dodelili (odobrili) pred tem datumom, niste pa jih še dejansko izplačali in nam o tem še niste poročali, ste dolžni to storiti takoj. 

Posledično, v tabeli, kjer poročate o dodeljenih de minimis pomočeh, podatek datum transakcije ni več potrebno izpolniti (ni obvezen podatek). Sčasoma ga bomo tudi  ukinili.

5. Evidence - Veljavne de minimis državne pomoči

De minimis pomoči (glej povezavo)

 

6. Obvestila in pomembne informacije

 

13.12.2013: Nov način poročanja po pravilu de minimis (dopis Ministrstva za

finance)

 

23.10.2013: Podaljšanje obstoječih shem državnih pomoči in deminimis pomoči

Konec leta 2013 se izteče veljavnost shem državnih pomoči, ki so bile potrjene s strani Ministrstva za finance na osnovi Uredbe (ES) št. 800/2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) oz. Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 (Uredba de minimis). Z namenom nemotenega dodeljevanja državnih pomoči v prihodnjem obdobju vam zato posredujemo navodila Ministrstva za finance glede izvajanja obstoječih shem državnih pomoči v prehodnem obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

 

 

 

Pripomoček za izračun ROM

 

Neuradni pripomoček za izračun državne pomoči za posojila in garancije.