Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNE POMOČI

Aktualno / novice

19.8.2019: Obveščamo vas, da smo dopolnili obrazce za priglasitev shem za splošne skupinske izjeme. Novi obrazci so objavljeni pod zavihkom Priglasitve - Obrazci za priglašanje.

 

7.8.2019: S 1. septembrom 2019 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna, in sicer -0,20%  (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Omenjene obrestne mere so za tekoče obdobje objavljene tudi na spletni strani Evropske komisije.

 

Hkrati vas obveščamo, da se bo zaradi prenove spletnih strani državne uprave, s 1. septembrom 2019, začela vzpostavljati nova spletna stran za “Državne pomoči” na novi skupni spletni strani državne uprave, na naslednji povezavi: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/. Zaradi prenove se vsebine iz te spletne strani ne bodo več posodabljale in vas prosimo, da v prihodnje, ko boste potrebovali aktualne podatke o obrestni meri za izračun državne pomoči,  preverite le-te na spletni strani Evropske komisije  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, kjer je objavljena Excel tabela, ki vsebuje zadnje podatke za vse države članice EU.  

  

 

11.7.2019: S 1. avgustom 2019 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna, in sicer -0,15%  (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Omenjene obrestne mere so za tekoče obdobje objavljene tudi na spletni strani Evropske komisije.

 

15.4.2019: S 1. majem 2019 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in sicer -0,11% (le-ej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

18.2.2019: S 1. marcem 2019 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in sicer -0,13% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

20.12.2018: S 1. januarjem 2019 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,16% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

27.12.2017: S 1. januarjem 2018 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,18%(le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

24.7.2017: S 1. avgustom 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,13% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

   

20.6.2017: V Uradnem listu EU je objavljena sprememba Uredbe o skupinskih izjemah, ki bo začela veljati dvajseti dan po objavi. Več o tem.

 

 

1.6.2017: Prenovili smo sistem poročanja o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh de minimis ter dodali možnost poročanja tudi po skladih, kadar gre pri ukrepu za sofinanciranje iz EU, navodila sicer ostajajo ista kot pri osnovnem obrazcu za poročanje. Obrazci so objavljeni v razdelku za Poročanje. V kolikor poročate direktno v sistem ISDP boste lahko ustrezne podatke o skladu in odstotkih vnašali direktno.

 

 

19.5.2017: Evropska komisija je 17. maja 2017 načelno potrdila Spremembo Uredbe o skupinskih izjemah (GBER). Prevod sprememb bo objavljen takoj ko bo to možno, predvidoma konec junija 2017. Sprememba uredbe bo stopila v veljavo v 20 dneh po objavi v Uradnem listu EU. Podrobnejše informacije o tem so trenutno dosegljive le v angleškem jeziku. Več o tem.

 

 

24.4.2017: S 1. majem 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,10% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

22.2.2017: S 1. marcem 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,08% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

22.12.2016: S 1. januarjem 2017 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,07% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

25.10.2016: Z dne 1.11.2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,05% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

20.10.2016: Sektor za spremljanje državnih pomoči je izdal dokument »Opredelitev velikosti podjetja z vidika pravil o državnih pomočeh«, ki vključuje odgovore na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo pri dajalcih državnih pomoči glede definiranja velikosti podjetja, v skladu s Prilogo 1 Uredbe 651/2014. Povezava na dokument.

 

 

10.10.2016: Komisija odobrila spremenjeno slovensko podporno shemo za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom - Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Na osnovi spremenjene sheme se bo povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov v skladu s cilji EU na področju energije in brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. Več o tem.

 

 

22.9.2016: Z dne 1.10.2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,04% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

19.8.2016: S 1.9.2016 se spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,03% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

25.7.2016: S 1. avgustom 2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tudi tokrat negativna in bo -0,02% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

19.7.2016: Evropska komisija je izdala Obvestilo Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju EU (2016/C 262/01). Obvestilo vsebuje dodatna pojasnila o temeljnih vprašanjih glede pojma državne pomoči, za lažjo, preglednejšo in bolj usklajeno uporabo tega pojma po vsej Uniji. Več o tem.

 

 

19.5.2016: S 1. junijem 2016 se ponovno spreminja obrestna mera za izračun državne pomoči. Izhodiščna obrestna mera bo tokrat prvič negativna in bo -0,01% (le-tej je potrebno prišteti razliko 100 bazičnih točk). Več o tem pa na spletni strani Evropske komisije.

 

 

20.4.2016: S 1. majem 2016 se ponovno spreminja referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči. Le-ta bo 1,01% (izhodiščna obrestna mera 0,01% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

24.3.2016: S 1. aprilom 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in sicer 1,03% (izhodiščna obrestna mera 0,03% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

  

 

22.3.2016: Evropska komisija, Generalni direktorat za konkurenco, je objavila praktično navodilo s pogostimi vprašanji in odgovori na temo Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o skupinskih izjemah t.i. GBER. Navodilo sedaj pokriva vse člene te uredbe in je namenjeno seznanitvi dajalcev in upravičencev pomoči z določbami uredbe ter kot pomoč pri uporabi pravil v posameznih specifičnih primerih. Navodilo je v angleškem jeziku. Več o tem

 

 

23.2.2016: S 1. marcem 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in sicer 1,06% (izhodiščna obrestna mera 0,06% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

17.2.2016  - Objava letnega statističnega pregleda državnih pomoči – 2015: Evropska komisija (GD za konkurenco) je objavila posodobljen statistični pregled državnih pomoči - 2015, t.i. »State Aid Scoreboard 2015«. To poročilo kaže, da so države članice (EU28) v letu 2014 namenile kar 101,2 milijard EUR (oz. 0,72% BDP) za državne pomoči proizvodnim storitvam, kmetijstvu in ribištvu. To kaže na za okrog 33 milijard EUR povečanja v primerjavi z letom 2013. Države članice so povečale ozaveščenost, predvsem po sprejetju Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo v letu 2014, ki določajo, da tudi podpore za obnovljivo energijo vsebujejo elemente državnih pomoči. Države članice so tudi v veliki meri začele uporabljati možnosti, ki jih je ponudila modernizacija pravil o državnih pomočeh v letu 2014, predvsem tiste, ki jih ponuja nova Uredba o skupinskih izjemah (654/2014). Tako se vidi bistven porast neproblematičnih ukrepov oz. shem pomoči, ki se lahko dodelijo brez predhodne priglasitve Evropski komisiji. Modernizacija namreč zmanjšuje administrativna bremena in prenaša odgovornost za zagotavljanje skladnosti, s pravili državnih pomoči, na države članice. Več o tem, na naslednji spletni strani (le v angleškem jeziku): http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.

 

 

25.1.2016: S 1. februarjem 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in sicer 1,09% (izhodiščna obrestna mera 0,09% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

11.12.2015: S 1. januarjem 2016 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1,12% (izhodiščna obrestna mera 0,12% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

27.7.2015: S 1. avgustom 2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1,17% (izhodiščna obrestna mera 0,17% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

20.7.2015: Dne 16. 7. 2015  je  Evropska komisija, na osnovi predloženega programa prestrukturiranja družbe MLM d.d. ter podanih dodatnih pojasnil, sprejela sklep o skladnosti državne pomoči s pravili notranjega trga in Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, 2004/C 244/02).

 

 

26.5.2015: Z dnem 1.6.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1,22% (izhodiščna obrestna mera 0,22% + 100 bazičnih točk). Več o tem. 

 

 

30.4.2015: S 1.5.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1,26% (izhodiščna obrestna mera 0,26% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

1.4.2015: Popravek referenčne obrestne mere. Evropska komisija je poslala obvestilo vsem državam članicam, da se kljub njihovemu predhodnemu obvestilu, referenčna obrestna mera s 1.4.2015 ne spreminja, ampak ostaja 1,34%.

 

 

17.3.2015: S 1.4.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1,28% (izhodiščna obrestna mera 0,28% + 100 bazičnih točk). Več o tem.

 

 

25.2.2015: Obveščamo vas, da smo v rubriki Državne pomoči - Priglasitve objavili nove obrazce oz. kontrolne liste za priglasitve skupinskih izjem po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.

 

 

9.1.2015: Komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager je v svojem govoru na visokem forumu držav članic EU, ki je potekal 18. decembra 2014, poudarila pomembnost modernizacije ureditve državnih pomoči in največje prenove pravil ter kontrol s področja državnih pomoči v zadnjih 50-ih letih. Evropska komisija in države članice so vzpostavile novo obliko  partnerstva, kjer je pomembno skupno delo, upoštevanje mnenj vseh in spoštovanje skupnih splošnih načel. Sprememba samih pravil pa je le polovica boja, kajti eden od pomembnejših izzivov v njenem komisarskem mandatu, bo izvajanje novih pravil v praksi. Komisarka poudarja kako pomembno je investiranje v Evropi, predvsem zaradi velike brezposelnosti državljanov EU, med katerimi je kar 5 milijonov mladih. S pomočjo t.i. Investicijskega plana za Evropo, ki ga je objavila Evropska komisija, bo kar 300 milijard EUR strateških investicij v infrastrukturo, namenjenih povečanju obnovitve le-te in pomoči za nova delovna mesta. Odklenile se bodo tudi privatne investicije, prednost se bo dala tistim investicijam, ki so najpomembnejše za rast. Komisarka je poudarila, da je na žalost, kljub vsem planom, še vedno veliko državnih pomoči slabo oblikovanih in napačno dodeljenih, ki posledično zadržujejo rast. Marsikje z zadrževanjem neučinkovitih podjetij na trgu ali dodeljevanjem davčnih ugodnosti multinacionalkam, postavljamo v slabši položaj mlada in inovativna podjetja, ki bi lahko revolucionirala in popolnoma spremenila našo ekonomijo. Zato je nujno, da se promovira »dobre« državne pomoči in preprečiti »slabe« ter tako tudi zagotovi preglednost porabe davkoplačevalskega denarja. Celoten govor si v angleškem jeziku lahko preberete na tem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/speech-high-level-forum-member-states-margrethe-vestager-commissioner-competition-18-december-2014_en

 

 

7.1.2015:Novi zapisi v rubriki Osnovni pojmi in pogosta vprešenja ter odgovori glede tolmačenj členov Uredbe o skupinskih izjemah št. 651/2014.

 

 

12.12.2014: S 1.1.2015 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1.34%. Več o tem.

 

 

10.11.2014: Izboljšanje državnih pomoči na področju energije in okolja: EU je z novimi smernicami temeljito popravila in dopolnila pravila za okoljske in energetske pomoči. Smernice uvajajo tudi nova pravila za pomoči za obnovljive vire energije. Prvič tudi jasno določajo pogoje za podporo infrastrukturnim investicijam in projektom ter s tem zagotavljajo proizvodnjo zmogljivost. Te spremembe zmanjšujejo izkrivljanje razmer na trgu in pomagajo državam članicam doseči skupne cilje kot so varnost oskrbe in razvoj na področju boja proti klimatskim spremembam. Več o tem si lahko preberete v angleškem jeziku na spletni strani Evropske komisije.

 

 

6.11.2014: Modernizacija državnih pomoči - na kratko:

 • skrajšanje upravnih postopkov in poenostavitev dodeljevanja državnih pomoči, kar povečuje učinkovitost politike državnih pomoči
 • državam članicam zagotavlja spodbude, da dodeljuje dobre pomoči podjetjem na način, ki ne izkrivlja konkurence in tako direktno vpliva na spodbujanje rasti in delovnih mest
 • prispeva k boljši kvaliteti javne službe tako, da  spodbuja načelo odgovornosti in preglednosti
 • več o modernizaciji državnih pomoči si lahko preberete v angleškem jeziku na spletni strani http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/011_en.pdf

 

20.10.2014: NOV - Obrazec - kontrolni list za priglasitve pomoči po pravilu "de minimis" . Noveliran skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

 

 

 

16. 10.2014: Od 1.11.2014 bo veljala nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči - 1,44% (izhodiščna obrestna mera 0,44% + 100 bazičnih točk). 

 

 

14.10.2014: Evropska komisija (komisija) in Evropska investicijska banka (EIB) sta sprejeli skupno mnenje glede državnih pomoči v povezavi z dejavnostmi EIB skupine - Komisar Evropske komisije za konkurenčnost Joaquín Almunia in predsednik Evropske investicijske banke Werner Hoyer, sta sprejela skupno mnenje o medsebojnem vplivu med aktivnostmi EIB in kontrolo državnih pomoči. Stališče izpostavlja širša načela in smernice za kontrolo državnih pomoči, ki jim je potrebno slediti v primeru, ko EIB izvaja in upravlja programe držav članic ali deluje po pooblastilu Komisije in upravlja EU sklade. Lastna sredstva, ki jih podeljuje direktno EIB, so izvzeta iz okvira državnih pomoči, v kolikor pa so dana poroštva držav članic za  financiranje EIB ali sofinanciranje ali katerokoli drugo državno podporo, so države članice le-to pomoč dolžne priglasiti.

 

29.9.2014: Evropska komisija je 23. septembra 2014, v okviru Evropske digitalne agende, izdala Priročnik za investicije v širokopasovno omrežje, ki bo pomagal lokalnim, regionalnim in državnim organom razviti dolgoročne razvojne programe za hitro in dostopno internetno omrežje širši skupnosti. Priročnik daje praktična navodila in namige javnim organom za pripravo investicijskih projektov v širokopasovno omrežje, vključno s projekti sofinanciranimi iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter preko instrumenta Povežimo Evropo (Connecting Europe Facility). Priročnik je trenutno dosegljiv le v angleškem jeziku in je dostopen na spletni strani: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/broadband-investment-guide. Priročnik vsebuje:

 • seznam alternativnih investicijskih možnosti pri razvoju širokopasovnega omrežja
 • nasvete državnim organom kako upoštevati investicijsko perspektivo pri razvijanju širokopasovnega dolgoročnega plana
 • postreže s seznamom možnosti pri izbiranju tipa infrastrukture, investicijskega modela, finančnega modela in možnimi oblikami financiranja
 • predlaga kako vključiti prebivalstvo, sodelovati z drugimi razvijalci širokopasovnega omrežja, sosednimi občinami in regijami ter kako spremljati in vrednotiti investicije v širokopasovno omrežje.

1.8.2014: Ponovno opozorilo - Z dopisom 12.12.2013 ste bili obveščeni, da "nova" uredba de minimis, ki je stopila v veljavo  1. januarja 2014, prvič natančno opredeljuje tudi datum dodelitve pomoči. Pomoč de minimis je dodeljena takrat, ko se zakonska pravica za prejem pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim redom. Na podlagi tega se tudi preverja kumulacija pomoči. Temu ustrezno smo s 1.1.2014 prilagodili način poročanja. Od tega dne so vsi dajalci de minimis pomoči dolžni poročati Ministrstvu za finance najkasneje 15 dni po datumu dodelitve pomoči posameznemu podjetju in ne več po datumu transakcije pomoči. Vse preveritve, ki se pripravijo za posamezno podjetje, so od 1.1.2014 narejene na podlagi datuma odobritve. Za vse pomoči, ki ste jih dodelili (odobrili) pred tem datumom, niste pa jih še dejansko izplačali in nam o tem še niste poročali, ste dolžni to storiti takoj.  Posledično, v tabeli, kjer poročate o dodeljenih de minimis pomočeh, podatek datum transakcije ni več potrebno izpolniti (ni obvezen podatek). Sčasoma ga bomo tudi ukinili. Več o tem v oddelku Poročanje.

 

1.8.2014: Evropska komisija je sprejela nove Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (Uradni list EU C 249, 31/7/2014 str. 1-28), ki veljajo od 1.8.2014 do 31.12.2020.

 

4.7.2014: V Uradnem listu RS št. 50/2014 je objavljena Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis". Spremembe uredbe veljajo od 5.7.2014.

 

30.6.2014: Od 1.7.2014 dalje velja "NOVA" Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, 26.06.2014).

 

28.6.2014: Evropska komisija je sprejela nove Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (Uradni list EU C 200, 28/6/2014 str. 1-55), ki veljajo od 1.7.2014 do 31.12.2020.

 

27.6.2014: Evropska komisija je sprejela nov Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU C 198, 27/6/2014 str. 1-29), ki velja od 1.7.2014.

 

28.2.2014: Od 1.3.2014 dalje velja nova referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči in znaša 1,53% (k izhodiščni obrestni meri, ki znaša 0,53% se prišteje 100 bazičnih točk, v kolikor ne upoštevate tabele na strani 8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj, 2008/C 14/02) v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 (UL L 140, 30.4.2004, str.1) in obvestilom Komisije o metodi določanja referenčnih/diskontnih mer (UL C 273, 9.9.1997, str 3). Vse predhodne objave referenčnih obrestnih mer.

 

20.2.2014: Evropska komisija je sprejela nove Smernice EU o državni pomoči letališčem in letalskim družbam.

 

22.1.2014: Evropska komisija je sprejela nove Smernice o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja.

 

2.1.2014: od 1.1.2014 se uporablja nov obrazec za poročanje de minimis pomoči.

 

24.12.2013:Nova Uredba de minimis, sprejeta dne 18.12.2013. Objava v uradnem listu EK 24.12.2013.

 

18.12.2013: Evropska komisija je izdala odločbe o državnih pomočeh za pet slovenskih bank: NLB, NKBM, Abanka, Factor banka in Probanka.

 

13.12.2013: Nov način poročanja po pravilu de minimis

 

23.10.2013: Podaljšanje obstoječih shem državnih pomoči in de minimis pomoči - Konec leta 2013 se izteče veljavnost shem državnih pomoči, ki so bile potrjene s strani Ministrstva za finance na osnovi Uredbe (ES) št. 800/2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) oz. Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 (Uredba de minimis). Z namenom nemotenega dodeljevanja državnih pomoči v prihodnjem obdobju vam zato posredujemo navodila Ministrstva za finance glede izvajanja obstoječih shem državnih pomoči v prehodnem obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014.

 

9.10.2012:Novi obrazci za priglašanje pomoči SGEI: de minimis, državna pomoč

 

2.10.2012:Sporočilo Evropske komisije: Državna pomoč poklicnim nogometnim klubom

 

19.9.2012: Komisija naložila izterjavo nezakonite pomoči v višini 10 milijonov EUR od slovenskega proizvajalca smuči Elana

 

Kdo smo

Sektor za spremljanje državnih pomoči se ukvarja z obsežno tematiko, ki zajema nadzor nad dodeljevanjem in sistematičnem spremljanjem državnih pomoči v skladu s pravili EU.

 

Sektor opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge, kot so:

 • obravnava, ocenjuje in posreduje priglasitev državnih pomoči Evropski komisiji,
 • obravnava, ocenjuje in daje mnenje za državne pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo in za pomoči po pravilu "de minimis",
 • zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh in o pomočeh, dodeljenih po pravilu "de minimis" ter vodi evidence o teh podatkih,
 • pripravi letno poročilo,
 • svetuje upravljavcem državnih pomoči.

Osnovni pojmi

Pojem državne pomoči

V skladu s členom 107 (1) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.

 

Štirje okvirni testi za državne pomoči

Za določitev ali predmetna operacija pomeni državno pomoč v smislu omenjenega člena PDEU, morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(1) ukrep mora biti financiran iz državnih sredstev (izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine),

(2) biti mora selektiven,

(3) prejemniku/podjetju mora prinesti gospodarsko prednost,

(4) vplivati mora na konkurenco in na trgovino med državami članicami EU.

 

Na podlagi člena 107 (1) PDEU se pravila o državni pomoči na splošno uporabljajo le, kadar je prejemnik pomoči »podjetje«. V skladu s sodno prakso EU je »podjetje« v okviru konkurenčnega prava opredeljeno kot subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali način financiranja. Gospodarska dejavnost pa je opredeljena kot vsaka dejavnost, v okviru katere se na trgu ponuja blago ali storitve. Pri tem ni pomembno ali je dejavnost donosna ali ne.

 

  

Podjetja v težavah

Uredba o skupinskih izjemah št. 651/2014 (v nadaljevanju: uredba) v 2(18). členu definira kdaj se sklepa, da je neko »podjetje v težavah«. Tako med drugim v petem odstavku pravi, da gre za podjetje v težavah med drugim tudi: »e) če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih:

 (1)   knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom, večje od 7,5 in

 (2)   razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBIT) in kritjem obresti, nižje od 1,0.«

Torej ali se šteje, da je podjetje v težavah, če je npr. knjigovodsko razmerje podjetja (1) v letu 2012 7 in v letu 2013 8?

Evropska komisija je odgovorila, da, skladno s 20(d). členom Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah in 2(18)(e). člena uredbe, morata biti izpolnjena oba pogoja v vsakem posameznem letu. Torej v našem primeru ne gre za podjetje v težavah. 

 

Prenos upravljanja skladov za razvoj mestnih območij

Projekti za razvoj mestnih območij se morajo po Uredbi o skupinskih izjemah št. 651/2014 (v nadaljevanju: uredba) izvajati preko skladov za razvoj mestnih območij, kjer se ti projekti pomoči izvajajo.  Evropsko komisijo smo zato zaprosili za pojasnitev povezave med  8. in 11. točko 16. člena uredbe. 8. točka namreč določa, da bi morali biti upravljavci omenjenih skladov izbrani na podlagi  odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa. 11. točka pa dovoljuje, da država članica lahko izvajanje ukrepa pomoči prenese na pooblaščeni subjekt. Ali to pomeni, da lahko država članica prenese upravljanje sklada za razvoj mestnih območij direktno na javni sklad brez odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa? Evropska komisija je odgovorila, da je v uredbi možnost, da »država članica lahko pooblaščenemu subjektu poveri izvajanje ukrepa pomoči za razvoj mestnih območij«, predpisani v 11. točki 16. člena uredbe, pomeni, da država članica lahko podeli izvajanje javnega finančnega instrumenta (t.j. kapitalski vložki, nepravi lastniški kapital, posojila in garancije v imenu države) neki finančni institucij. Do obsega določenega v podobni določbi 21. člena iste uredbe, za pomoči za financiranje tveganja, se v tem kontekstu upošteva, da so ustrezne finančne institucije tiste, na  katere se sklicuje 2(79). člen uredbe (»pooblaščeni subjekt«…). V vsakem primeru pa morajo biti upravljavci skladov za razvoj mestnih območij izbrani na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa.

 

Priglasitev državne pomoči
Države članice morajo priglasiti Evropski Komisiji vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči za odobritev.

 

Skupinske izjeme: so državne pomoči, ki jih pred izvajanjem ni potrebno priglasiti Evropski Komisiji na osnovi tretjega odstavka 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Vendar je potrebno pred izvajanjem na osnovi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči, gradivo posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

 

Pomoči po pravilu "de minimis" so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči, gradivo posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance. 

 

Sektorska pravila

Posebne omejitve po sektorjih – industrija motornih vozil, ladjedelništvo, premogovništvo in jeklarstvo, kmetijstvo ter predelava hrane – so najpomembnejša in so imajo prednost pred vsemi drugimi pravili.

 

Horizontalna pravila

Horizontalna pravila dodeljevanja državnih pomoči: so pravila, ki podrobno razlagajo stališče Evropske komisije glede pomoči na posameznih področjih s posebnimi težavami. Horizontalna pravila izključujejo določene posebej občutljive sektorje, saj so zanje predvidena posebna sektorska pravila. V okviru horizontalnih pomoči so oblikovane različne kategorije pomoči.

 

Načelo tržnega investitorja

To načelo uporablja Evropska komisija pri ugotavljanju, ali je pomoč, ki jo države članice dajejo svojim podjetjem v javni lasti državna pomoč ali ne. Uporablja se tudi za javne deleže v kapitalu podjetja. Preprosto povedano, pomoč zadosti temu načelu, če bi v primeru, ko država dodeljuje pomoč, tudi privatni investitor ravnal isto.

 

Upravljavec državne pomoči je resorno pristojen organ, ki pripravi njeno vsebino in jo priglasi. Kot upravljavec skrbi za njeno pravilno izvajanje in poročanje o njenem izvajanju.

 

Oblike pomoči
- dotacija
- posojilo z nižjo obrestno mero (vključno s podatki o zavarovanju posojila)
- subvencionirane obresti
- davčna olajšava
- garancija (vključno s podatki o zavarovanju garancije in stroški garancije)
- drugo

 

Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega podjetja ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

 

Upravičeni stroški: tisti del celotnih stroškov, na podlagi katerih se izračunava dovoljena intenzivnost za posamezen namen pomoči. Pri vsakem namenu pomoči je točno določeno, katere stroške lahko štejemo med upravičene stroške.

 

Kumulacija pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči za določene namene velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oz. če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.

 

 

Maksimalna intenzivnost pomoči: je največja možna intenzivnost, ki še predstavlja dovoljeno državno pomoč pri posameznem namenu pomoči (npr. 55% upravičenih stroškov pri novi zaposlitvi).