Skoči na vsebino

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Koristne informacije glede vrednotenja nepremičnin

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga razvile države z razvitimi ekonomskimi sistemi in trgom nepremičnin. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin.

 

Slovenski sistem množičnega vrednotenja s tehnično-strokovnega vidika upošteva vsa pri-poročila mednarodne stroke in se naslanja na uspešne tuje prakse. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistem s strani Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen.

 

Podrobneje je sistem množičnega vrednotenja predstavljen v spodnjih brošurah.

 

1. Kaj je množično vrednotenje nepremičnin

2. Razlika med množičnim in individualnim ocenjevanjem

3. Splošno o predlogu novega ZMVN-1

3a. Predlog ZMVN (javna obravnava)

4. Podatki za množično vrednotenje

5. Modeli vrednotenja

6. Merila kakovosti modelov

7. Pomen občin v postopku množičnega vrednotenja

8. Pravna varnost lastnikov nepremičnin

 

9. Pogosta vprašanja in odgovori

10. Poročilo MDS o reviziji sistema množičnega vrednotenja v Sloveniji

11. Povzetek iz javne razprave o predlogu Zakona  o množičnem vrednotenju nepremičnin