Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O TROŠARINAH

Vse povezave kažejo na Register predpisov Slovenije, razen pri uradno prečiščenih besedilih zakonov, kjer je povezava narejena tudi na polno besedilo zakona na straneh Uradnega lista RS.


V primeru ko predpisa ni v Registru predpisov Slovenije, je narejena povezava na Uradni list RS.


Uredba o določitvi zneska trošarine za energenteSlovenska verzija

English version

Zakon o trošarinah - (ZTro-1) 

 

Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo

 

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz

 

Pravilnik o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja

 

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

 

Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah – NPB2

 
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente 

Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav

 
Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov 

Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo - NPB4
- Priloga 1
- Priloga 2
- Priloga 3

 
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2016 

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2018

 
Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja 
Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače  
Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače - NPB1  
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke s povezavo  
Odredba o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin s povezavo