Skoči na vsebino

ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA

Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka

Vse povezave kažejo na Register predpisov Slovenije, razen pri uradno prečiščenih besedilih zakonov, kjer je povezava narejena

tudi na polno besedilo zakona na straneh Uradnega lista RS.

 

V primeru ko predpisa ni v Registru predpisov Slovenije, je narejena povezava na Uradni list RS.