Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O DOHODNINI

Vse povezave kažejo na Register predpisov Slovenije, razen pri uradno prečiščenih besedilih zakonov, kjer je povezava narejena tudi na polno besedilo zakona na straneh Uradnega lista RS.


V primeru ko predpisa ni v Registru predpisov Slovenije, je narejena povezava na Uradni list RS.


Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2-NPB21)

Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije - NPB3

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017
Sklep
Priloga

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018
Sklep
Priloga

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - NPB3  
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2
Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov
Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009
Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj
Pravilnik o priznani obrestni meri
Na podlagi osnovnega besedila in sprememb ter dopolnitev je bilo pripravljeno neuradno prečiščeno besedilo predpisa.
Neuradno prečiščeno besedilo je namenjeno kot delovni pripomoček in nima pravne veljavnosti, zato je treba pri sklicevanju uporabiti osnovno besedilo ter njegove spremembe in dopolnitve.
Želim uporabiti neuradno prečiščeno besedilo kot delovni pripomoček.
 
Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj
Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada - NPB4
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013