Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Vse povezave kažejo na Register predpisov Slovenije, razen pri uradno prečiščenih besedilih zakonov, kjer je povezava narejena tudi na polno besedilo zakona na straneh Uradnega lista RS.


V primeru ko predpisa ni v Registru predpisov Slovenije, je narejena povezava na Uradni list RS.


Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) - NPB17

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Na podlagi osnovnega besedila in sprememb ter dopolnitev je bilo pripravljeno neuradno prečiščeno besedilo predpisa.
Neuradno prečiščeno besedilo je namenjeno kot delovni pripomoček in nima pravne veljavnosti, zato je treba pri sklicevanju uporabiti osnovno besedilo ter njegove spremembe in dopolnitve.
Želim uporabiti neuradno prečiščeno besedilo kot delovni pripomoček

 

Seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja nižja od 12,5% po 8., 24., 25., 30. in 70. člena ZDDPO-2

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Pravilnik o priznani obrestni meri

Na podlagi osnovnega besedila in sprememb ter dopolnitev je bilo pripravljeno neuradno prečiščeno besedilo predpisa.
Neuradno prečiščeno besedilo je namenjeno kot delovni pripomoček in nima pravne veljavnosti, zato je treba pri sklicevanju uporabiti osnovno besedilo ter njegove spremembe in dopolnitve.
Želim uporabiti neuradno prečiščeno besedilo kot delovni pripomoček
 

Pravilnik o transfernih cenah
Pravilnik o transfernih cenah – NPB-1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - NPB2

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj

Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom