Skoči na vsebino

ARHIV PRIZNANIH OBRESTNIH MER ZA LETO 2017

Variabilni del priznane obrestne mere: Januar 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37000%0,77333%-0,06443%0,25813%-0,78500%
Do vključno 3 mesecev-0,31900%0,99872%-0,02943%0,37025%-0,72720%
Do vključno 6 mesecev-0,22100%1,31767%0,02107%0,53613%-0,65920%
12 mesecev-0,08400%1,68900%0,12771%0,77975%-0,49820%

Variabilni del priznane obrestne mere: Februar 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
-0,37200%
0,78000%
-0,00536%
0,26219%
-0,78860%
Do vključno 3 mesecev
-0,32800%
1,03456%
-0,00243%
0,35588%
-0,72860%
Do vključno 6 mesecev
-0,24400%
1,35044%
0,00243%
0,53363%
-0,66420%
12 mesecev
-0,10300%
1,71511%
0,12843%
0,76981%
-0,50860%

Variabilni del priznane obrestne mere: Marec 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37200%0,81056%-0,05214%0,25788%-0,80380%
Do vključno 3 mesecev-0,32900%1,09278%-0,01543%0,35025%-0,72600%
Do vključno 6 mesecev-0,23700%1,40628%0,02300%0,50688%-0,67420%
12 mesecev-0,11400%1,78983%0,12629%0,73256%-0,52020%

Variabilni del priznane obrestne mere: April 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37200%0,98333%-0,00029%0,25388%-0,77720%
Do vključno 3 mesecev-0,33000%1,14983%0,02164%0,33931%-0,72960%
Do vključno 6 mesecev-0,24300%1,42628%0,04229%0,49238%-0,66380%
12 mesecev-0,11100%1,80261%0,14429%0,71481%-0,49660%

Variabilni del priznane obrestne mere: Maj 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37300%0,99167%-0,02100%0,25388%-0,78980%
Do vključno 3 mesecev-0,32900%1,17122%0,00071%0,32181%-0,73200%
Do vključno 6 mesecev-0,25100%1,42739%0,02429%0,47213%-0,66500%
12 mesecev-0,12500%1,77011%0,13214%0,68150%-0,49080%

Variabilni del priznane obrestne mere: Junij 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37400%1,07589%-0,02314%0,25231%-0,78740%
Do vključno 3 mesecev-0,32900%1,21806%-0,01179%0,29256%-0,72960%
Do vključno 6 mesecev-0,25400%1,42239%0,02457%0,43138%-0,66180%
12 mesecev-0,13100%1,72650%0,12986%0,62675%-0,49100%

Variabilni del priznane obrestne mere: Julij 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37300%1,22689%-0,01586%0,25263%-0,78480%
Do vključno 3 mesecev-0,33100%1,30072%0,00057%0,30388%-0,72900%
Do vključno 6 mesecev-0,27100%1,45600%0,02143%0,46338%-0,65760%
12 mesecev-0,15700%1,74844%0,12471%0,68213%-0,49000%

Variabilni del priznane obrestne mere: Avgust 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37100%1,23167%-0,03014%0,25388%-0,78340%
Do vključno 3 mesecev-0,33100%1,31056%-0,01421%0,28544%-0,72560%
Do vključno 6 mesecev-0,27200%1,45167%0,00886%0,42525%-0,64760%
12 mesecev-0,15100%1,72567%0,11143%0,63213%-0,50020%

Variabilni del priznane obrestne mere: September 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37300%1,23056%-0,05557%0,24888%-0,78780%
Do vključno 3 mesecev-0,32900%1,31611%-0,02921%0,27650%-0,72620%
Do vključno 6 mesecev-0,27300%1,45333%-0,00707%0,40025%-0,65160%
12 mesecev-0,16100%1,71178%0,11086%0,59050%-0,50560%

Variabilni del priznane obrestne mere: Oktober 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37300%1,23333%-0,04950%0,25300%-0,78260%
Do vključno 3 mesecev-0,32900%1,33556%-0,05086%0,33563%-0,72600%
Do vključno 6 mesecev-0,27200%1,50933%-0,00857%0,49156%-0,64880%
12 mesecev-0,17200%1,79067%0,10371%0,73125%-0,51060%

Variabilni del priznane obrestne mere: November 2017

EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,37100%1,24333%-0,01800%0,42216%-0,78455%
Do vključno 3 mesecev-0,32900%1,38483%-0,04443%0,45075%-0,73480%
Do vključno 6 mesecev-0,27600%1,57979%-0,00436%0,56960%-0,64860%
12 mesecev-0,18700%1,85594%0,11386%0,78100%-0,52300%

Variabilni del priznane obrestne mere: December 2017

 EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca-0,36900%1,37938%-0,04999%0,48894%-0,80590%
Do vključno 3 mesecev-0,32600%1,49463%-0,02850%0,51975%-0,75300%
Do vključno 6 mesecev-0,27100%1,67425%0,01400%0,58494%-0,65500%
12 mesecev-0,18800%1,96044%0,10217%0,77738%-0,52720%