Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: November 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37300% 0,53200% -0,03357% 0,26563% -0,79440%
Do vključno 3 mesecev -0,31300% 0,87567% -0,04714% 0,39938% -0,73120%
Do vključno 6 mesecev -0,21300% 1,24822% 0,00957% 0,55819% -0,64400%
12 mesecev -0,07100% 1,56511% 0,11529% 0,80025% -0,49000%