OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Julij 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,36300% 0,46755% -0,04786% 0,49125% -0,82760%
Do vključno 3 mesecev -0,29000% 0,65335% -0,02386% 0,52250% -0,78220%
Do vključno 6 mesecev -0,18200% 0,92365% -0,01107% 0,62913% -0,70460%
12 mesecev -0,05200% 1,22500% 0,07000% 0,85488% -0,59080%