OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Maj 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,34300% 0,43590% -0,05114% 0,50725% -0,77900%
Do vključno 3 mesecev -0,25000% 0,63290% -0,02257% 0,58963% -0,73140%
Do vključno 6 mesecev -0,14100% 0,90715% 0,00621% 0,74075% -0,64600%
12 mesecev -0,01200% 1,23180% 0,10100% 1,02025% -0,52320%