Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Avgust 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37100% 1,23167% -0,03014% 0,25388% -0,78340%
Do vključno 3 mesecev -0,33100% 1,31056% -0,01421% 0,28544% -0,72560%
Do vključno 6 mesecev -0,27200% 1,45167% 0,00886% 0,42525% -0,64760%
12 mesecev -0,15100% 1,72567% 0,11143% 0,63213% -0,50020%