Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Februar 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca
-0,37200%
0,78000%
-0,00536%
0,26219%
-0,78860%
Do vključno 3 mesecev
-0,32800%
1,03456%
-0,00243%
0,35588%
-0,72860%
Do vključno 6 mesecev
-0,24400%
1,35044%
0,00243%
0,53363%
-0,66420%
12 mesecev
-0,10300%
1,71511%
0,12843%
0,76981%
-0,50860%