Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Januar 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37000% 0,77333% -0,06443% 0,25813% -0,78500%
Do vključno 3 mesecev -0,31900% 0,99872% -0,02943% 0,37025% -0,72720%
Do vključno 6 mesecev -0,22100% 1,31767% 0,02107% 0,53613% -0,65920%
12 mesecev -0,08400% 1,68900% 0,12771% 0,77975% -0,49820%