Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Marec 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37200% 0,81056% -0,05214% 0,25788% -0,80380%
Do vključno 3 mesecev -0,32900% 1,09278% -0,01543% 0,35025% -0,72600%
Do vključno 6 mesecev -0,23700% 1,40628% 0,02300% 0,50688% -0,67420%
12 mesecev -0,11400% 1,78983% 0,12629% 0,73256% -0,52020%