Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Oktober 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37100% 0,52833% -0,03714% 0,26719% -0,80100%
Do vključno 3 mesecev -0,30100% 0,85789% -0,02414% 0,38275% -0,74800%
Do vključno 6 mesecev -0,20300% 1,24778% 0,00371% 0,53450% -0,65540%
12 mesecev -0,06400% 1,55900% 0,10357% 0,75806% -0,49560%