Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Avgust 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37100% 0,49390% -0,05629% 0,41881% -0,80600%
Do vključno 3 mesecev -0,29700% 0,75910% -0,01521% 0,49138% -0,75200%
Do vključno 6 mesecev -0,18600% 1,11470% 0,00871% 0,57969% -0,66440%
12 mesecev -0,04800% 1,43360% 0,09671% 0,80150% -0,51700%