Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: September 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37200% 0,52294% -0,07886% 0,27344% -0,81080%
Do vključno 3 mesecev -0,29900% 0,83567% -0,03150% 0,38469% -0,73600%
Do vključno 6 mesecev -0,19300% 1,25122% -0,00071% 0,51750% -0,65200%
12 mesecev -0,05100% 1,56556% 0,09457% 0,73806% -0,48800%