OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Junij 2016

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,34900% 0,46955% -0,06343% 0,51163% -0,77460%
Do vključno 3 mesecev -0,26100% 0,68130% -0,03029% 0,58756% -0,73520%
Do vključno 6 mesecev -0,15300% 0,98540% -0,00829% 0,73063% -0,64200%
12 mesecev -0,01800% 1,32840% 0,08857% 0,99838% -0,51580%