Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Oktober 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37300% 1,23333% -0,04950% 0,25300% -0,78260%
Do vključno 3 mesecev -0,32900% 1,33556% -0,05086% 0,33563% -0,72600%
Do vključno 6 mesecev -0,27200% 1,50933% -0,00857% 0,49156% -0,64880%
12 mesecev -0,17200% 1,79067% 0,10371% 0,73125% -0,51060%