Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: April 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37200% 0,98333% -0,00029% 0,25388% -0,77720%
Do vključno 3 mesecev -0,33000% 1,14983% 0,02164% 0,33931% -0,72960%
Do vključno 6 mesecev -0,24300% 1,42628% 0,04229% 0,49238% -0,66380%
12 mesecev -0,11100% 1,80261% 0,14429% 0,71481% -0,49660%