Skoči na vsebino

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga razvile države z razvitimi ekonomskimi sistemi in trgom nepremičnin. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin.

 

Slovenski sistem množičnega vrednotenja s tehnično-strokovnega vidika upošteva vsa pri-poročila mednarodne stroke in se naslanja na uspešne tuje prakse. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistem s strani Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen.

 

Podrobneje je sistem množičnega vrednotenja predstavljen v spodnjih brošurah.

 

Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja v Sloveniji

 

Kaj je množično vrednotenje nepremičnin

 

            Poročilo MDS o reviziji množičnega vrednotenja

 

Razlika med množičnim in individualnim ocenjevanjem

 

Splošno o predlogu novega ZMVN-1

 

Podatki o lastnostih nepremičnin

 

Modeli vrednotenja

 

Merila kakovosti modelov

 

Pomen občin v postopku množičnega vrednotenja

 

Pravna varnost lastnikov nepremičnin

 

Posebne okoliščine

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori (v pripravi)