Skoči na vsebino

SEZNAM VELJAVNIH KONVENCIJ O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKA IN PREMOŽENJA

1. Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (na dan 1.1.2018)

DRŽAVE

OBJAVA V URADNEM LISTU

ALBANIJA

MP – št. 7/09

ARMENIJA

MP – št. 3/11

AVSTRIJA

MP – št. 4/98, 22/06, 6/12

AZERBAJDŽAN

MP - št. 8/12

BELGIJA

MP – št. 5/99

BELORUSIJA

MP – št. 3/11

BOSNA IN HERCEGOVINA

MP – št. 19/06

BOLGARIJA

MP – št. 12/04

CIPER

MP – št. 3/11

ČEŠKA

MP – št. 2/98

ČRNA GORA

MP – št. 30/03

DANSKA

MP – št. 6/02

ESTONIJA

MP – št. 11/06

FINSKA

MP – št. 12/04

FRANCIJA

MP – št. 4/05

GRČIJA

MP – št. 6/02

GRUZIJA

MP – št. 12/13

HRVAŠKA

MP – št. 16/05

INDIJA

MP – št. 13/04, 16/16 5

IRAN

MP – št. 4/14

IRSKA

MP – št. 25/02

ITALIJA

MP – št. 8/02

ISLANDIJA

MP – št. 8/12

IZRAEL

MP – št. 15/07

JAPONSKA

MP – št. 5/17

KANADA

MP – št. 6/01

KATAR

MP – št. 16/10

KAZAHSTAN

MP – št. 11/16 6

KITAJSKA

MP – št. 13/95

KOSOVO

MP – št. 16/13

KUVAJT

MP – št. 16/10

LATVIJA

MP – št. 25/02

LITVA

MP – št. 27/01

LUKSEMBURG

MP – št. 6/02, 6/14

MADŽARSKA

MP – št. 16/05

MAKEDONIJA

MP – št. 6/99

MALTA

MP – št. 9/03

MOLDOVA

MP – št. 19/06

NEMČIJA

MP – št. 22/06, 14/11

NIZOZEMSKA

MP – št. 4/05

NORVEŠKA

MP – št. 7/09

OTOK MAN

MP – št. 6/12

POLJSKA

MP – št. 23/97

PORTUGALSKA

MP – št. 19/03

REPUBLIKA KOREJA

MP – št. 16/05

ROMUNIJA

MP – št. 25/02

RUSKA FEDERACIJA

MP – št. 11/96

SINGAPUR

MP – št. 16/10

SLOVAŠKA

MP – št. 12/04

SRBIJA

MP – št. 30/03

ŠPANIJA

MP – št. 6/02

ŠVEDSKA

SFRJ – MP, št. 7/81

ŠVICA

MP – št. 15/97, 5/13

TAJSKA

MP – št. 12/04

TURČIJA

MP – št. 8/02

UKRAJINA

MP – št. 12/04

UZBEKISTAN

MP – št. 12/13

VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

MP – št. 12/08

ZDA

MP – št. 10/01

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

MP – št. 6/14

2. V Sloveniji ratificirane konvencije, ki še ne veljajo

DRŽAVE

OBJAVA V
URADNEM LISTU

EGIPT

MP – št. 16/10

MAROKOMP – št. 18/16

 

 

3. Konvencije, v zvezi s katerimi se bodo 1. 1. 2019 začele uporabljati določbe večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (multilateralni instrument – MLI)

 

DRŽAVE

OBJAVA V
URADNEM LISTU

AVSTRIJA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

POLJSKA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

SRBIJA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

LITVA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

IZRAEL

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

SLOVAŠKA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

FRANCIJA

MP – št. 2/18
(združeno besedilo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 

[1] Za namen 27. člena (izmenjava informacij) se določbe začnejo uporabljati z dnem, ko je konvencija začela veljati ali po njem. Konvencija je začela veljati na dan 4. maj 2009.

 

[2] Določbe Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, se uporabljajo za davke za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

 

[3] V skladu z določbami drugega odstavka 28. člena konvencije, se konvencija uporablja:

-          v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, dosežen 1. februarja 2007 ali po njem,

-          v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premoženja za davke, obračunane za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

 

[4]  Določbe sporazuma se v Sloveniji uporabljajo:

-       v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek dosežen na dan 1.1.2011 ali po njem;

-       v zvezi z drugimi davki, obračunanimi za katero koli davčno leto, ki se začne 1.1.2011 ali po njem.

 

[5] Protokol o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, ki je bila podpisana v Ljubljani 13. januarja 2003, je začel veljati 21. decembra 2016, njegove določbe pa se uporabljajo od 1. marca 2017. Protokol je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v besedilih se uporablja angleško besedilo.

 

Protocol.pdf 

 

[6]Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem, kazaškem, ruskem in angleškem jeziku. Pri razlikah med besedili prevlada angleško besedilo.

 

Convention.pdf