Skoči na vsebino

PRENEHANJE UPORABE SPORAZUMOV O OBDAVČEVANJU DOHODKA OD PRIHRANKOV V OBLIKI PLAČIL OBRESTI

 

Zaradi Direktive Sveta (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti je potrebno bilateralne sporazume o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih je sklenila Republika Slovenija z jurisdikcijami: Anguillo, Arubo, Britanskimi deviškimi otoki, Guernseyjem, Jerseyjem, Kajmanskimi otoki, Montserratom, Nizozemskimi Antili, Otokom Man ter Otoki Turks in Caicos prenehati uporabljati oziroma odpovedati. 

 

V spodnji tabeli so navedeni datumi prenehanja uporabe in v kolikor je sporazum začel veljati tudi datum, kdaj je sporazum prenehal veljati. V odnosih med Republiko Slovenijo in jurisdikcijami, s katerimi so se dvostranski sporazumi prenehali uporabljati, se uporablja Večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih (uredba o ratifikaciji večstranskega sporazuma je objavljena v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 1/16  - Uradni list RS, št. 5/16).

 

 

JURISDIKCIJA

PRENEHANJE UPORABE SPORAZUMA

PRENEHANJE VELJAVNOSTI SPORAZUMA

ANGUILLA

 

 

ARUBA

 

 

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

18.  11. 2015

*

GUERNSEY

12. 11. 2015

12. 11. 2016

JERSEY

13. 11. 2015

13. 11. 2016

KAJMANSKI OTOKI

24. 11. 2015

24. 11. 2016

MONTSERRAT

9. 5. 2016

 *

NIZOZEMSKI ANTILI**

 

Curaçao

Karibski del Nizozemske (otoki

Bonaire, Sint Eustatius in Saba)

 

18.1.2017

 

18.1.2017

 

OTOK MAN

15. 12. 2015

15. 12. 2016

OTOKI TURKS IN CAICOS

4. 4. 2016

 *

 

 

*   Sporazum se je začasno uporabljal od dneva podpisa in ni nikoli začel veljati.

** Sporazum v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 27. avgusta 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov se je v odnosih med Republiko Slovenijo in Curaçaom prenehal  uporabljati 1. 1. 2017. Omenjeni sporazum se je v odnosih med Republiko Slovenijo in Karibskim delom Nizozemske (otoki Bonaire, Sint Eustatius in Saba) prenehal uporabljati 1. 1. 2017.