Skoči na vsebino

OBVESTILO O ZAČETKU VELJAVNOSTI VEČSTRANSKEGA SPORAZUMA MED PRISTOJNIMI ORGANI O IZMENJAVI POROČIL PO DRŽAVAH (MCAA CBCR)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah (MCAA CbCR), ki je bila objavljena v  Uradnem listu RS, št. 81/2016  in je začela veljati 17. decembra 2016.

 

Namen izmenjave poročil po državah (v nadaljevanju: CbCR) je predvsem v povečanju davčne transparentnosti in izboljšanju dostopa davčnih organov do informacij v zvezi s prerazporeditvijo dohodka po svetu, plačanimi davki in nekaterimi drugimi indikatorji glede kraja opravljanja ekonomske dejavnosti med davčnimi jurisdikcijami, v katerih mednarodne skupine podjetij delujejo. Z avtomatično izmenjavo CbCR bodo davčni organi pridobili informacije na podlagi katerih bodo lažje ocenili tveganja povezana z določanjem transfernih cen in druga tveganja, povezana z zniževanjem davčne osnove in preusmerjanjem dobička.

 

Avtomatična izmenjava CbCR določena v Večstranskem sporazumu med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah (MCAA CbCR) poteka v skladu s Konvencijo o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah, kot je bila spremenjena s Protokolom o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah.

 

Večstranski sporazum med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah (MCAA CbCR) je bil podpisan v Parizu, 27. januarja 2016. S podpisom se je Republika Slovenija zavezala, da bo začela s prvo izmenjavo informacij poročil po državah v letu 2018 za poslovno leto 2016.