Skoči na vsebino

OBVESTILO O NEVELJAVNOSTI KONVENCIJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČENJA V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA S PROTOKOLOM V ODNOSU DO KOSOVA

Od Ministrstva za zunanje zadeve Republike Kosova smo prejeli obvestilo, da se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (UL RS – MP št. 30/03) v odnosu do Kosova ne uporablja. Navedena konvencija se za Kosovo ne uporablja od dneva razglasitve samostojnosti Kosova, to je od 17. februarja 2008.