ARHIV NOVIC

Datum Naslov Rubrika
14. 9. 2011 Vlada sprejela Predlog zakona o računovodstvu Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada odgovorila EK organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje v pravni red Republike Slovenije. Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada odgovorila EK glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve v pravni red RS Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada odgovorila EK zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada dokončno sprejela predlog Zakona o davčnih blagajnah Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Jožefa Jerovška v zvezi z javnim naročanjem Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada dala soglasje Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu k pričetku postopka javnega naročila za nakup opreme Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada sprejela Trinajsto poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2008, 2009 in 2010) Sporočilo za javnost
8. 9. 2011 Vlada seznanjena s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010 Sporočilo za javnost
1. 9. 2011 Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah Sporočilo za javnost

<

1

2

3

4

5

>

Leto Mesec
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izpis vseh sporočil
Napredno iskanje