ARHIV NOVIC

Datum Naslov Rubrika
20. 1. 2011 Vlada seznanjena z osnutkom zakonskih podlag za uvedbo davčnih blagajn Sporočilo za javnost
20. 1. 2011 Vlada imenovala člana Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor Sporočilo za javnost
19. 1. 2011 Sektor države in širši javni sektor ter pojasnila glede potrebnega razlikovanja med dolgom sektorja države po metodologiji ESA-95 in t.i. dolgom širšega javnega sektorja Sporočilo za javnost
19. 1. 2011 Odgovor MF na argumente Računskega sodišča RS v porevizijskem poročilu. Sporočilo za javnost
17. 1. 2011 Pojasnilo Ministrstva za finance glede razlike med kategorijami državni proračun, bilanca javnega financiranja, sektor države in širši javni sektor Sporočilo za javnost
17. 1. 2011 Udeležba ministra na ECOFIN Sporočilo za javnost
Napovednik dogodkov
13. 1. 2011 Vlada obravnavala informacijo glede dokapitalizacije NKBM d.d. Sporočilo za javnost
13. 1. 2011 Vlada sprejela amandmaje k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o bančništvu Sporočilo za javnost
13. 1. 2011 Vlada izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin Sporočilo za javnost
13. 1. 2011 Vlada seznanjena s Poročilom »Posebnega odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma (MONEYVAL) o četrtem krogu ocenjevanja Slovenije Sporočilo za javnost

<

1

2

3

>

Leto Mesec
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izpis vseh sporočil
Napredno iskanje