ARHIV NOVIC

Datum Naslov Rubrika
24. 8. 2010 Objava razpisa za pridobitev poroštev Sporočilo za javnost
26. 8. 2010 Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Sporočilo za javnost
26. 8. 2010 Vlada gospodarski družbi Gasper Trade, d. o. o. zavrnila zahtevo za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Prevaljah Sporočilo za javnost
27. 8. 2010 Vlada imenovala predsednico sveta in člane sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS in ponavlja javni poziv za predsednika uprave Sporočilo za javnost
16. 8. 2010 Vlada in Casino Portorož, d. d., sklenila Aneks k Pogodbi o izročitvi oziroma vložitvi nepremičnin in opreme v družbo z omejeno odgovornostjo Igralnica Casino Portorož, d. o. o., z dne 20. 2. 1998 Sporočilo za javnost
26. 8. 2010 Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81. a členu Zakona o javnih financah Sporočilo za javnost
18. 8. 2010 Vlada odgovorila na uradni opomin Evropske komisije zaradi domnevne neizpolnitve obveznosti iz direktive Evropske unije Sporočilo za javnost
26. 8. 2010 Vlada seznanja Državni zbor RS s podatki o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov Sporočilo za javnost
18. 8. 2010 Vlada sprejela Mnenje glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o poroštvu RS za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju v zahtevi za oceno ustavnosti Sporočilo za javnost
26. 8. 2010 Vlada sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku Sporočilo za javnost

1

2

>

Leto Mesec
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izpis vseh sporočil
Napredno iskanje