ARHIV NOVIC

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

DUTB bo terjatve do Eko Nafte odplačno prenesla na SDH

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odločila, da bo DUTB terjatve do družbe Eko Nafta odplačno prenesla na Slovenski državni holding (SDH).

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada se je seznanila s poročilom SDH o prestrukturiranju HSE

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada se je danes seznanila s poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o izvajanju ukrepov prestrukturiranja v skupini HSE in naložila SDH, naj pripravi dodatno analizo učinkov ukrepov...

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada spremenila in dopolnila sklep o spremembah državnega proračuna za leto 2017 in pripravi proračuna za leto 2018

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada RS je na današnji redni spremenila in dopolnila sklep s seje vlade, z dne 23. junij, in sicer je za proračunske porabnike predvidela nova roka za pripravo predlogov finančnih načrtov ter njihove...

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada se je seznanila s poročilom o davčnem dolgu

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s stanjem in gibanjem davčnega dolga po stanju na dan 30. junij 2016. Davčni dolg se je v prvem polletju 2016 znižal za 3 %.

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada sprejela poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada je danes sprejela poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v prvi polovici letošnjega leta in ga posredovala DZ. Prihodki državnega proračuna so do konca junija dosegli 4,17 milijarde...

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada seznanjena s poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v letu 2015

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2015.

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada dala soglasje k dopolnitvi letnega načrta upravljanja z naložbo v Geoplinu

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala SDH soglasje k dopolnitvi letnega načrta upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin.

28. 7. 2016Sporočilo za javnost

Vlada sprejela program prodaje terjatve do družbe Steklarstvo Spectrum

Ljubljana, 28. julij 2016 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Posamezni program prodaje terjatve Republike Slovenije do družbe Steklarstvo Spectrum.

19. 7. 2016Sporočilo za javnost

Ukrepi Republike Slovenije leta 2013 skladni s pravom EU

Ljubljana, 19. julij 2016 – Ministrstvo za finance pozdravlja danes objavljeno potrditev Sodišča EU, da so bili ukrepi Republike Slovenije v primeru bančne krize leta 2013 skladni s pravom Evropske unije. Zavedamo se sicer, da je...

19. 7. 2016Sporočilo za javnost

Realizacija državnega proračuna – junij 2016

Državni proračun je junija 2016 zabeležil proračunski presežek v višini 34,6 milijona evrov. Prihodki proračuna so skupaj znašali 701,8 milijona evrov, odhodki pa 667,2 milijona evrov.

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran