Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta o krepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik

Ljubljana, 25. november 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o krepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik. Republika Slovenija se načeloma strinja s Predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o krepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik, saj se kot članica Evropske unije zavzema za okrepljen nadzor nad spoštovanjem zavez iz Pakta za stabilnost in rast in dosledno izvajanje ukrepov v primeru nespoštovanja zavez glede primanjkljaja in dolga države. Slovenija se zavzema za močno operacionalizacijo kriterija dolga.

Slovenija je tudi mnenja, da večje število dodatnih izjem pri ugotavljanju spoštovanja zavez iz Pakta za stabilnost in rast ni zaželeno. Slovenija predlaga, da se dosledno uporabi dikcija iz končnega poročila delovne skupine pri evropskem svetu in da se posledično iz besedila člena 5 briše navezava na presežna makroekonomska ravnovesja.

 

Evropska komisija je pripravila paket zakonodajnih predlogov za krepitev makroekonomskega in fiskalnega nadzora v državah članicah, s posebnim poudarkom na zgodnjem prepoznavanju in omejevanju oziroma preprečevanju makroekonomskih in fiskalnih neravnovesij, še posebej v državah članicah območja evra, da bi se tako zagotovilo nemoteno delovanje EMU in EU.

 

Paket vključuje tudi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o krepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik, katere cilj je zgodnje prepoznavanje in preprečevanje fiskalnih neravnovesij oziroma krepitev preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast.

 

Poglavitne rešitve akta so:

-           Rok za predstavitev Programa stabilnosti Evropski komisiji je prestavljen na obdobje med 1. in 30. aprilom.

-           Evropska Komisija bo na podlagi programov stabilnosti ocenila, ali država članica, upoštevajoč vse predpostavke in ekonomsko okolje, vodi preudarno fiskalno politiko in ali se dovolj hitro približuje izpolnjevanju srednjeročnega fiskalnega cilja. Povprečni letni napor naj bi bil 0,5% BDP. Za države članice z visokim stanjem dolga ali (člen 5) »presežnimi makroekonomskimi neravnovesji«, bo lahko Svet na predlog Komisije ocenil, da je potrebna višja povprečna letna fiskalna konsolidacija kot 0,5% BDP.

-           Svet bo lahko določil daljši rok za dosego srednjeročnega cilja v primeru, če bo ocenil, da obstajajo začasni razlogi za odmik od prilagoditvene poti, pri tem pa bo upošteval tudi implementacijo večjih strukturnih reform. Še posebna pozornost bo namenjena pokojninskim reformam.

-           Svet bo lahko povabil državo članico, da dopolni svoj program, v primeru, da bo Komisija ocenila, da bi morala biti fiskalna politika bolj preudarna in bolj ambiciozna v zasledovanju srednjeročnih ciljev.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI