Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za finance zaključilo javno obravnavo paketa davčnih sprememb

Ljubljana, 25. november 2015 – V petek, 20. novembra 2015 se je iztekla javna obravnava treh predlogov davčnih sprememb, s katerimi je ministrstvo za finance stopilo korak nasproti gospodarstvu in njihovim željam po razbremenitvi ter omogočanju stimuliranja visoko izobraženega kadra, kajti na tem področju je slovensko gospodarstvo nekonkurenčno.

Ministrstvo za finance je prejelo pripombe enajstih interesnih združenj, ki se v pretežni meri nanašajo na nasprotovanje noveli zakona o dohodnini ter noveli zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Najbolj ostro nasprotovanje so izrazili predstavniki gospodarstva in trga kapitala. Gospodarska združenja menijo, da zniževanje olajšav za raziskave in razvoj ni primeren ukrep in škodi odpiranju in podpori kakovostnih delovnih mest. Predlagajo umik predlogov ter oblikovanje novega svežnja, ki bi spodbujal razvoj in izboljšanje poslovnega ter davčnega okolja.

 

Ministrstvo za finance bo vse prejete pripombe in predloge preučilo ter analiziralo. Glede na splošno zavračanje predlaganega prestrukturiranja davčnih bremen bo ministrstvo nadaljevalo pogovore z interesnimi združenji z namenom, da bi prišli do takšnih rešitev s katerimi bi bilo gospodarstvo zadovoljno in bi bile tudi fiskalno (javnofinančno) vzdržne. Ministrstvo je ob tem sprejelo tudi odločitev, da umika predlog črtanja drugega odstavka 132. člena ZDoh-2, s katerim je določeno zniževanje stopenj dohodnine v odvisnosti od trajanja obdobja imetništva kapitala ter črtanje prvega odstavka 96. člena, s katerim je določena oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega po 20 letih imetništva kapitala.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI