Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

OECD objavila poročila projekta BEPS

Pariz, 5. oktober 2015 – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je javno objavila paket BEPS, ki ga je Svet OECD potrdil 1. oktobra 2015 .

Vrzeli in neskladja v veljavnih mednarodnih davčnih pravilih lahko povzročijo, da dobički »izginejo« za davčne namene ali da pride do prenosa dobičkov v jurisdikcije brez obdavčitve ali z nizkimi obdavčitvami, kjer imajo podjetja malo ali nobene gospodarske dejavnosti. Takšno ravnanje je označeno kot zmanjševanje davčne osnove in prenašanje dobička (Base erosion and profit shifting – BEPS). 

 

BEPS ravnanja vplivajo na zaupanje v verodostojnost in poštenost davčnih sistemov, kar je posebej pomembno v času fiskalnih konsolidacij in socialnih stisk v številnih državah. Raziskave, opravljene leta 2013, potrjujejo problem BEPS, ki je ocenjen na letne izgube kjerkoli od 4 do 10 % globalnega davka od dohodkov pravnih oseb.  

BEPS paket, kot rezultat skupnega dela držav G20 in držav OECD ter široke vključenosti držav v razvoju in sodelovanja mednarodnih integracij, vključno z Evropsko unijo, vsebuje poročila glede 15 ukrepov in spremljevalno izjavo:

Spremljevalna izjava 2015

Ukrep 1: Izzivi digitalnega gospodarstva

Ukrep 2: Nevtralizacija učinkov hibridnih neskladij

Ukrep 3: Pravila nadzorovane tuje družbe - CFC pravila (Controlled Foreign Company Rules)

Ukrep 4: Omejevanje zmanjševanja davčne osnove preko priznavanja obresti

Ukrep 5: Boj proti škodljivim davčnim praksam

Ukrep 6: Preprečevanje zlorab davčnih konvencij

Ukrep 7: Preprečevanje umetnih izogibanj statusu stalne poslovne enote

Ukrep 8: Transferne cene – neopredmetena sredstva

Ukrep 9: Transferne cene – tveganja in kapital

Ukrep 10: Transferne cene – druge visoko tvegane transakcije

Ukrep 11: Analiziranje in spremljanje BEPS (podatki)

Ukrep 12: Pravila za obvezna razkritja

Ukrep 13: Transferne cene – dokumentacija

Ukrep 14: Učinkovitost mehanizmov za reševanje sporov

Ukrep 15: Multilateralni instrument

 

Njihov cilj je, po pričakovanjih, obdavčitev dobičkov tam, kjer se opravlja ekonomska dejavnost, ki jih ustvarja. Za to bo potrebna uskladitev nacionalnih predpisov, ki vplivajo na čezmejne dejavnosti, okrepitev vsebinskih pogojev v obstoječih mednarodnih standardih in izboljšanje preglednosti, kot tudi gotovosti za podjetja, ki se ne poslužujejo agresivnega davčnega načrtovanja.  

 

Za dosego ciljev BEPS bo v nadaljevanju potrebna vključenost čim večjega števila držav, konsistentna implementacija in spremljanje napredka.

 

Slovenija podpira projekt BEPS in prepozna njegov strokoven in političen pomen ter zahtevnost. 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI