Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada določila seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah

Ljubljana, 30.07.2009 julij 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah. V navedenem seznamu je prišlo do sprememb zaradi sprememb v nazivu, statusu in pravnoorganizacijski obliki pravnih oseb. Obenem so na seznam dodane pravne osebe, katerih 50 ali več % lastnik je postala Republika Slovenija in s tem pridobila odločujoč vpliv na upravljanje teh pravnih oseb.

Pri podjetjih Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., se je v letu 2008 začel postopek njihove likvidacije, zato se je spremenil tudi naziv navedenih pravnih oseb in se je nazivu podjetja dodalo »v likvidaciji«.

Podjetje Rudnik živega srebra Idrija, d. o. o., je bilo v letu 2008 umaknjeno iz postopka zapiranja, zato se je iz naziva podjetja črtalo »v zapiranju«.

Na seznam so  dodane tri nove pravne osebe:

  1. Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., - prednostne delnice so bile spremenjene v redne delnice, s tem pa je Republika Slovenija z 51% lastniškim deležem pridobila prevladujoč vpliv na upravljanje Luke Koper;
  1. Center za mednarodno sodelovanje in razvoj – s 50% lastniškim deležem ima Republika Slovenija odločujoč vpliv na upravljanje podjetja;
  1. Telekom Slovenije, d. d. – Telekom Slovenije je bil dne 31.5.2007 s Sklepom Vlade RS št. 47400-4/2007/3 izločen iz navedenega seznama. Razlogi za izločitev so bili naslednji: država je bila v fazi prodaje dela delnic svoje družbe, Telekom je bil v fazi večjega investicijskega ciklusa (Kosovo, Gibraltar,...), Telekom celoten prihodek pridobiva na trgu. Ker država ni prodala dela svojih delnic Telekoma Slovenije in je delež države v lastništvu Telekoma  Slovenije trenutno še vedno 52,54% se Telekom v skladu z 87. členom ZJF uvršča nazaj na seznam pravnih oseb iz 87. člena ZJF.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI