Skoči na vsebino

NOVICA

8. 6. 2017

Podpisana večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Ljubljana, 8. junij 2017 - Slovenija je ena od 76 držav in jurisdikcij, ki so včeraj podpisale Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, ali uradno izrazile svojo namero, da jo bodo podpisale. Večstranska konvencija, s katero se bodo lahko odpravile vrzeli v več tisočih v svetu obstoječih dvostranskih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (davčnih sporazumov), je prva tovrstna mednarodna pogodba. Po pričakovanjih naj bi prve spremembe obstoječih dvostranskih davčnih sporazumov začele veljati zgodaj v letu 2018.

Foto: OECD

Ministrica Mateja Vraničar Erman je včeraj ob robu Ministrskega zasedanja Sveta OECD v Parizu v družbi finančnih ministrov in visokih uradnikov 68 držav in jurisdikcij podpisala Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. Večstranska konvencija državam in jurisdikcijam omogoča, da rezultate projekta BEPS OECD/G20 na področju dvostranskih davčnih sporazumov hitro in učinkovito prenesejo v svojo mrežo obstoječih dvostranskih davčnih sporazumov. Pričakuje se, da bodo omenjeno konvencijo, ki ostaja odprta za podpisovanje, do konca leta 2017 podpisale tudi številne druge jurisdicije. Včeraj je tako osem držav in jurisdikcij že izrazilo svojo namero, da bodo večstransko konvencijo podpisale.
 

Večstranska konvencija bo začela veljati prvi dan meseca po poteku treh koledarskih mesecev od dneva deponiranja pete listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. V konvenciji je posebej urejen začetek uporabe njenih določb v vsaki pogodbeni jurisdikciji za posamezni zajeti davčni sporazum.

 

Depozitar večstranske konvencije je OECD. Stališča, ki so jih posamezne podpisnice večstranske konvencije predložile ob njenem podpisu (tj. pridržki in uradna obvestila) in se bodo še lahko spreminjala, so objavljena na spletni strani OECD, prav tako več informacij o dogodku. Končna stališča bodo podpisnice predložile ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Do konca leta 2017 naj bi OECD zagotovila podatkovno bazo ter dodatna orodja na svoji spletni strani, kar bo davčnim zavezancem in davčnim upravam olajšalo uporabo večstranske konvencije.

 

Služba za odnose z javnostmi