Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA OBRESTI NA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI

Variabilni del priznane obrestne mere: Junij 2017

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca -0,37400% 1,07589% -0,02314% 0,25231% -0,78740%
Do vključno 3 mesecev -0,32900% 1,21806% -0,01179% 0,29256% -0,72960%
Do vključno 6 mesecev -0,25400% 1,42239% 0,02457% 0,43138% -0,66180%
12 mesecev -0,13100% 1,72650% 0,12986% 0,62675% -0,49100%